ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.124.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2036
Nr aktu prawnego
LXVIII/425/22
Status
Zmieniony
Lp: 93
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVIII/424/22
Status
Zmieniony
Lp: 94
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia przez dotychczasowego dzierżawcę część nieruchomości gruntowej, na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
OA.0050.123.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.122.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.121.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie Sulęcińskiej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
OA.0050.120.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.119.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zasad składania przez ochotnicze straże pożarne wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego oraz ich rozpatrywania
Nr aktu prawnego
OA.0050.118.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.117.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji