ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.116.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.115.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.114.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/423/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie stwierdzania przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin w ośmioletnią szkołę podstawową
Nr aktu prawnego
LXVII/422/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVII/421/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXVII/420/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXVII/419/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
Nr aktu prawnego
LXVII/418/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
Nr aktu prawnego
LXVII/417/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji