ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXVII/416/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXVII/415/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXVII/414/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających i zwołania Zebrania Wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Miejscowości Wędrzyn
Nr aktu prawnego
OA.0050.113.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
OA.0050.112.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
Nr aktu prawnego
OA.0050.111.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXVI/413/22
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
OA.0050.110.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2036
Nr aktu prawnego
OA.0050.109.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.108.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji