ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach przedmiotowego programu
Nr aktu prawnego
LXXI/436/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030
Nr aktu prawnego
LXXI/435/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2036
Nr aktu prawnego
LXX/434/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXX/433/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
OA.0050.7.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.5.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji