ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.4.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
Nr aktu prawnego
OA.0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
OA.0050.1.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2036
Nr aktu prawnego
OA.0050.131.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.130.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.129.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kosztu 1 roboczogodziny osoby wykonującej usługi opiekuńcze
Nr aktu prawnego
OA.0050.125.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIX/432/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o. o. na lata 2022 – 2025
Nr aktu prawnego
LXIX/431/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji