ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
Nr aktu prawnego
LXIX/430/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowni dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
LXIX/429/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulęcin na latach 2023-2027
Nr aktu prawnego
LXIX/428/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXIX/427/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXIX/426/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.124.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2036
Nr aktu prawnego
LXVIII/425/22
Status
Zmieniony
Lp: 38
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVIII/424/22
Status
Zmieniony
Lp: 39
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia przez dotychczasowego dzierżawcę część nieruchomości gruntowej, na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
OA.0050.123.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.122.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji