ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
Nr aktu prawnego
LXXXIV/512/23
Status
Uchylony
Lp: 42
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXXIV/511/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXXIV/510/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXXIV/509/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
LXXXIV/508/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXXIV/507/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
Nr aktu prawnego
OA.0050.106.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.105.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
OA.0050.104.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.103.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji