ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.121.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie Sulęcińskiej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
OA.0050.120.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.119.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zasad składania przez ochotnicze straże pożarne wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego oraz ich rozpatrywania
Nr aktu prawnego
OA.0050.118.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.117.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.116.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.115.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.114.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/423/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie stwierdzania przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin w ośmioletnią szkołę podstawową
Nr aktu prawnego
LXVII/422/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji