ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.102.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sulęcin porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym
Nr aktu prawnego
LXV/412/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Nr aktu prawnego
LXV/411/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
LXV/410/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXV/409/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji rozpoczęcia procesu realizacji wzniesienia pomnika Upamiętnienia Pierwszych Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej
Nr aktu prawnego
LXV/408/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.101.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Sulęcin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
OA.0050.100.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.99.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.98.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji