ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
Nr aktu prawnego
OA.0050.82.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.81.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości gruntowych na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
OA.0050.80.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości gruntowej na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
OA.0050.79.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXX/496/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Sulęcinie - zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
Nr aktu prawnego
LXXX/495/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXX/494/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXX/493/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXX/492/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXX/491/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji