ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu
Nr aktu prawnego
LXXIV/468/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
LXXIV/467/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXIV/466/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie „Senior +” w Żubrowie
Nr aktu prawnego
OA.0050.44.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.43.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom części nieruchomości gruntowych, na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
OA.0050.42.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.41.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.40.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres roku nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.39.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zarzyń
Nr aktu prawnego
OA.0050.38.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji