ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2011-11-28
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/78/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2012-10-29
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nr aktu prawnego
XXIII/1/12
Status
Obowiązujący