ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budźetowej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.1.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.108.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.107.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.106.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
OA.0050.105.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
OA.0050.103.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sulęcin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
OA.0050.102.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.98.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
Nr aktu prawnego
OA.0050.101.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
Nr aktu prawnego
OA.0050.96.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji