ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 991
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XLVII/294/18
Status
Obowiązujący
Lp: 992
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
XLVII/293/18
Status
Obowiązujący
Lp: 993
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XLVII/292/18
Status
Zmieniony
Lp: 994
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcin na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka)”
Nr aktu prawnego
XLVII/291/18
Status
Obowiązujący
Lp: 995
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/290/18
Status
Zmieniony
Lp: 996
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XLVII/289/18
Status
Obowiązujący
Lp: 997
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XLVII/288/18
Status
Obowiązujący
Lp: 998
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zniesienia ochrony drzew będących pomnikami przyrody
Nr aktu prawnego
XLVII/287/18
Status
Obowiązujący
Lp: 999
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2018 – 2021
Nr aktu prawnego
XLVII/286/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1000
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XLVII/285/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji