Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1041
Data podjęcia
2018-08-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
Nr aktu prawnego
LVI/328/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1042
Data podjęcia
2018-08-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
LVI/327/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1043
Data podjęcia
2018-08-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy - publicznej drodze gminnej w miejscowości Ostrów
Nr aktu prawnego
LVI/326/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1044
Data podjęcia
2018-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców indywidualnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
LV/325/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1045
Data podjęcia
2018-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
LIV/324/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1046
Data podjęcia
2018-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
LIV/323/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1047
Data podjęcia
2018-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
Nr aktu prawnego
LIV/322/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1048
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
LIII/321/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1049
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin za 2017 rok
Nr aktu prawnego
LIII/320/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1050
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
LII/319/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji