Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
Nr aktu prawnego
III/18/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 892
Data podjęcia
2007-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości
Nr aktu prawnego
XII/69/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
Nr aktu prawnego
III/20/10
Status
Obowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2004-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XIX/149/04
Status
Zmieniony
Lp: 895
Data podjęcia
1998-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
powołania zakładu budżetowego pod nawą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XL/249/98
Status
Zmieniony
Lp: 896
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami Poznańska – Jana Paska
Nr aktu prawnego
XXXV/210/09
Status
Obowiązujący
Lp: 897
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin – teren położony w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów
Nr aktu prawnego
XX/130/08
Status
Obowiązujący
Lp: 898
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcina na lata 2009- 2032
Nr aktu prawnego
XXX/178/09
Status
Zmieniony
Lp: 899
Data podjęcia
1997-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXXIV/207/97
Status
Zmieniony
Lp: 900
Data podjęcia
2005-12-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIII/273/05
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji