Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.10.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie reklam, ogłoszeń lub tablic informacyjnych na mieniu stanowiącym własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.9.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.7.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
Nr aktu prawnego
OA.0050.6.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XCI/553/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2024 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XCI/552/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2036
Nr aktu prawnego
XCI/551/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Nr aktu prawnego
XCI/550/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie czasu w jakim przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
Nr aktu prawnego
XCI/549/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji