ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
OA.0050.7.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.5.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.4.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
Nr aktu prawnego
OA.0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
OA.0050.1.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2036
Nr aktu prawnego
OA.0050.131.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji