Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXXVII/531/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych ich użytkownikom wieczystym oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedawanych nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
LXXXVII/530/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy "Park 777-lecia" parkowi miejskiemu w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
LXXXVII/529/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
LXXXVII/528/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
LXXXVII/527/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sulęcin na lata 2024-2030
Nr aktu prawnego
LXXXVII/526/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXXVII/525/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXXVII/524/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
LXXXVII/523/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXXXVII/522/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji