ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających i zwołania Zebrania Wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Miejscowości Wędrzyn
Nr aktu prawnego
OA.0050.113.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
Nr aktu prawnego
OA.0050.111.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXVI/413/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
OA.0050.110.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2036
Nr aktu prawnego
OA.0050.109.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.108.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.107.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.106.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.105.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.104.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji