Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

TABLICA INFORMACYJNA

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-13 10:54:47 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gorzów Wlkp. 08.07.2021r.
SKO.Go/420-WM/1177/21   
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji  w postępowaniu  o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
                       
Samorządowe  Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ) zawiadamia, że po rozpatrzeniu  odwołania Pawła Sosińskiego, od decyzji z dnia 19 maja 2021r. nr 7CP/2021 znak: IZiG.6733.5.2021  działającego z upoważnienia Burmistrza  Sulęcina  Zastępcy  Burmistrza o ustaleniu na rzecz P4 Sp. z o.o. lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SUL3067 na terenie działki o nr ewid, 6/18 położonej w 54 obrębie ewidencyjnym gm. Sulęcin (m. Wędrzyn), decyzją z dnia 08.07.2021r. nr SKO.Go/420-WM/1177/21 umorzyło postępowanie odwoławcze.
Niniejsze obwieszczenie   uważa   się   za   dokonane  po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia  13 lipca  2021r.  
 
Z upoważnienie Prezesa
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 
Małgorzata Wojsznis 
Członek Kolegium
 
Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni:
- siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
- BIP SKO w Gorzowie Wlkp.
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Sulęcinie
- tablica ogłoszeń w m. Wędrzyn 
- BIP Urzędu Miejskiego w Sulęcinie    
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kaszuba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-13 10:53:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-13 10:54:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 10:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)