ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO. 0050.31.2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, położonymi w Sulęcinie, z pierwszeństwem w nabyciu dla najemców.

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-31 11:10:26 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr SO. 0050.31.2011
BURMISTRZA  SULĘCINA  
z dnia 03  marca  2011 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, położonymi w Sulęcinie, z  pierwszeństwem  w nabyciu dla najemców.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w wykonaniu  uchwały  Nr IV/22/11  Rady Miejskiej w Sulęcinie  z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu  nieruchomości  zabudowanych  dla  najemców 
 
z a r z ą d z a    s i ę,    c o     n a s t ę p u j e:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości zabudowane garażami, stanowiące własność Gminy Sulęcin, położone w Sulęcinie przy ul. Stefana  Żeromskiego  na działkach:
-  nr   229/10  o pow.  0.0015  ha
-  nr   299/11  o pow.  0.0018  ha
- nr  299/12 o pow. 0.0020 ha  z pierwszeństwem w nabyciu dla najemców. Nieruchomości, opisane są w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa  w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości  na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie  internetowej www.bip.sulecin.pl
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-31 11:10:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-31 11:10:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-31 11:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1212 raz(y)