ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-04 16:26:53 przez Anna Ćwiertnia, informacja należąca do archiwum

Załączniki