ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady od 1 października 2017 roku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-19 09:49:03 przez Anna Ćwiertnia, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady
 
Na podstawie zawartej umowy od 1 października 2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Sulęcin jest:  Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy ul. Chrobrego 3 w Sulęcinie 
Biuro obsługi – tel.: 95 755 28 11  

Podmiotem zagospodarowującym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Sulęcin jest:  

Celowy Związek Gmin CZG-12 
Długoszyn 80 
69-200 Sulęcinie 
Biuro obsługi – tel.: 95 755 93 71-72