Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-19 09:52:51 przez Anna Ćwiertnia, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 
Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Sulęcin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,  jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie – Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).
 
Adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie
Długoszyn 80,  69-200 Sulęcin
tel. (95) 755 93 71

Akapit nr - brak tytułu