ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (stan na 2022r.-01-21)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-21 14:23:27 przez Anna Ćwiertnia, informacja należąca do archiwum

Załączniki