ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (stan na 2022 r.-08-26)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-26 13:34:55 przez Anna Ćwiertnia

Załączniki