ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR 574/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sulęcin na lata 2023 – 2036 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-25 11:34:48 przez Katarzyna Januszko

Załączniki