ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR 571 /2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem Miasta i Gminy Sulęcin.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-25 11:34:48 przez Katarzyna Januszko

Załączniki