Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-10 19:07:23 przez Jan Dul, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 
Na podstawie zawartej umowy od 1 lipca 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Sulęcin jest:  
Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy ul. Chrobrego 3 w Sulęcinie 
Biuro obsługi – tel.: 95 755 28 11  

Na podstawie zawartej umowy od 1 lipca 2013 r. podmiotem zagospodarowującym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Sulęcin jest:  

Celowy Związek Gmin CZG-12 
Długoszyn 80 
69-200 Sulęcinie 
Biuro obsługi – tel.: 95 755 93 71-72  

Załączniki