ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-10 19:48:47 przez Jan Dul, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, z terenu gminy Sulęcin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,  jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie – Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w regionie centralnym.
 
Adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie
Długoszyn 80,  69-200 Sulęcin
tel. (95) 755 93 71