ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Fotowoltaika Ostrów III

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-22 13:43:33 przez Joanna Przybyla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy : IZiG.6730.59.2022                                                                
Data: 22 sierpnia 2022r.  
 
I N F O R M A C J A
 
 
                  Na podstawie art.66a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 poz. 503) w związku z art. 72 ust.6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że z treścią decyzji nr 66/2022 z dnia 22 sierpnia  2022 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej „Ostrów III” o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  terenie działek o nr ewid. 10/1, 11 i 15 położonych w 44 obrębie ewidencyjnym gm. Sulęcin (m. Ostrów) oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 18, Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego  – pokój nr 4.
 
Treść decyzji udostępniono w dniu 22 sierpnia 2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie na okres 14 dni od daty jej udostępnienia.
 
Termin 14 dni upływa dnia 5 września 2022r. (włącznie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Przybyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 13:43:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Przybyla
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-22 13:43:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Przybyla
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 08:02:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
110 raz(y)