ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data złożenia Numer Kategoria Przedmiot Podmiot Status Załącznik
Lp: 1
Data założenia
2023-10-26
Numer
S.152.3.2023
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
Petycja w sprawie dokonania analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie
Podmiot
Osoba Prawna Szulc-Efect sp. z o.o.
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Inicjatywa_-_Robotyzacja_Automatyzacja_i_sanacja_pracy_Gmin_janwosc_i_transprentnosc_3 (PDF, 228.5 KiB)
 • odpowiedź petycja 3.pdf (PDF, 152.1 KiB)
Lp: 2
Data założenia
2023-10-25
Numer
S.152.2.2023
Kategoria
Petycja do Rady Miejskiej
Przedmiot
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów
Podmiot
Osoba Prawna Szulc-Efect sp. z o.o.
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Odnosząc się do pytania pierwszego, czy można zawrzeć umowę najmu ze stowarzyszeniem na czas nieoznaczony należy odpowiedzieć twierdząco, jeżeli Burmistrz Sulęcina wyraził na to zgodę i została ona zawarta w trybie przetargowym lub bezprzetargowym pod wa (PDF, 142.2 KiB)
Lp: 3
Data założenia
2023-02-17
Numer
S.152.1.2023
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
Petycja przeciwko projektowi i budowie drogi stanowiącej dojazd do bocznicy kolejowej poprzez działkę nr 369/1
Podmiot
Mieszkańcy Trzemeszna Lubuskiego
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • S.152.1.2023 (PDF, 693.3 KiB)
 • S.152.1.2023 - odpowiedź (PDF, 284.2 KiB)
Lp: 4
Data założenia
2022-12-01
Numer
S.152.5.2022
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
w sprawie wykonania rekonesansu i udostępnienia przez Urząd urządzeń do dezynfekcji powietrza
Podmiot
Szulc-Efect sp. z o.o.
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja -Inicjat_Dbajmy_o_zdrowie_Petentów_ywa_-- (PDF, 234 KiB)
 • Odpowiedź (PDF, 228.7 KiB)
Lp: 5
Data założenia
2022-07-05
Numer
S.152.4.2021
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www Gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)
Podmiot
1) Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu 2) Szulc-Efekt sp. z o. o.
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja S.152.4.2022.pdf (PDF, 136.2 KiB)
 • Odpowiedź S.152.4.2022 (PDF, 209.9 KiB)
Lp: 6
Data założenia
2022-06-21
Numer
S.152.3.2022
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
uzyskanie listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy - Osób fizycznych - zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele zwią
Podmiot
Szulc-Efect sp. z o.o.
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja S.152.3.2022 (PDF, 127.8 KiB)
 • Odpowiedź S.152.3.2022 (PDF, 286.4 KiB)
Lp: 7
Data założenia
2022-05-04
Numer
S.152.2.2022
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja wydatków związanych z kosztem zakupu energii elektrycznej
Podmiot
Szulc-Efect sp. z o.o.
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja S.152.2.2022 (PDF, 150.8 KiB)
 • odpowiedź - petycja S.152.2.2022 (PDF, 231.3 KiB)
Lp: 8
Data założenia
2022-03-01
Numer
OA.152.1.2022
Kategoria
Petycja do Rady Miejskiej
Przedmiot
W sprawie naprawy programu ochrony powietrza
Podmiot
Cech Zdunów Polskich
Status
Przekazana wg właściwości
Załącznik
 • pet-lubuskie-gm (PDF, 213.4 KiB)
 • oficjalne_stanowisko_OSKP (PDF, 357.5 KiB)
 • Uchwała.LVIII.374.22.2022-03-28.pdf (PDF, 267.9 KiB)
Lp: 9
Data założenia
2021-05-20
Numer
S.152.3.2021
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
Petycja w sprawie rozważenia zmiany planów w zakresie wybudowania drugiego ciągu pieszego
Podmiot
Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • S.152.3.2021 (PDF, 81.1 KiB)
 • S.152.3.2021 - odpowiedź (PDF, 166.2 KiB)
Lp: 10
Data założenia
2021-03-29
Numer
S.152.2.2021
Kategoria
Petycja do Burmistrza
Przedmiot
Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
Podmiot
Szulc-Efect sp. z o.o.
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • S.152.2.2021 - petycja (PDF, 123 KiB)
 • załącznik (PDF, 1.8 MiB)
 • załącznik (PDF, 5.4 MiB)
 • załącznik (JPG, 3.3 MiB)
 • S.152.2.2021 -odpowiedź (PDF, 253.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji