ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:20:07 Edycja elementu informacja Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Jan Dul
11:19:58 Edycja elementu informacja Zaliczka alimentacyjna Jan Dul
11:19:49 Edycja elementu informacja Nowy fundusz alimentacyjny Jan Dul
11:19:06 Edycja elementu informacja Podatek od środków transportowych Jan Dul
11:18:57 Edycja elementu informacja Podatek leśny Jan Dul
11:18:48 Edycja elementu informacja Podatek rolny Jan Dul
11:18:38 Edycja elementu informacja Podatek od nieruchomości Jan Dul
11:17:09 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SULĘCINA w sprawie przyjęcia dokumentów wymagających udziału społeczeństwa Jan Dul
11:16:58 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium Jan Dul
11:16:47 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony