ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:34:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 0151-68/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Jan Dul
10:34:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 0151-68/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Jan Dul
10:33:44 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0151-68/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Jan Dul
10:32:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr SO-0151-69/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne Jan Dul
10:32:30 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr SO-0151-69/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne Jan Dul
10:31:26 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 70 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. Pineckiego 18/2. Jan Dul
10:30:02 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 71 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży między innymi lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 29E/7. Jan Dul
10:28:56 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr SO-0151-72/10 Burmistrza Sulęcina – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji miejsca czasowego zakwaterowania osób poszkodowanych w wyniku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Jan Dul
10:28:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 74/ 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na działkach: dz. 127, część dz. 125/2 oraz część dz. nr 182 w 48 obrębie Sulęcina o łącznej powierzchni 5,9952 ha Jan Dul
10:27:41 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 74/ 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na działkach: dz. 127, część dz. 125/2 oraz część dz. nr 182 w 48 obrębie Sulęcina o łącznej powierzchni 5,9952 ha Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony