ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:27:45 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 25 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ostrowie. Jan Dul
11:27:14 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151-26/10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 13 lipca 2010 r. dotyczące uchylenia zarządzeń w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowych mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają te nieruchomości nabyć. Jan Dul
11:26:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 27/ 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:26:08 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 27/ 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:25:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 28/ 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:25:10 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 28/ 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:24:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 29/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:24:16 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 29/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:23:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr SO-0151-30/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin. Jan Dul
11:23:15 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr SO-0151-30/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin. Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony