ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:52:11 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 52/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:51:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151-53/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowych mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:51:08 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151-53/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowych mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:50:24 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr SO-0151-54/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Jan Dul
10:49:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 55 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29/2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul
10:48:59 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 55 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29/2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul
10:48:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 56 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 25.10.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w 48 (III) obrębie Sulęcina z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Jan Dul
10:47:45 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 56 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 25.10.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w 48 (III) obrębie Sulęcina z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Jan Dul
10:46:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 –57/ 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 25.10.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w 48 (III) obrębie Sulęcina z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Jan Dul
10:46:44 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 –57/ 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 25.10.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w 48 (III) obrębie Sulęcina z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony