ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:45:45 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151-58/ 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki położonej w 47 obrębie Sulęcina ( II) przy ul. Przemysłowej . Jan Dul
10:45:03 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr SO-0151-59/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 28 października 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tych sprawach. Jan Dul
10:43:57 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr SO-0151-60/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 28 października 2010 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczych informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jan Dul
10:43:02 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO- 0151- 62 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu. Jan Dul
10:42:20 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 –63/ 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 08.11.2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Jan Dul
10:41:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO- 0151 – 64 /10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Sulęcinie, z pierwszeństwem w nabyciu dla najemcy Jan Dul
10:41:12 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO- 0151 – 64 /10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Sulęcinie, z pierwszeństwem w nabyciu dla najemcy Jan Dul
10:40:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO- 0151 –65/10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Sulęcinie przy Placu Adama Mickiewicza Jan Dul
10:40:08 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO- 0151 –65/10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Sulęcinie przy Placu Adama Mickiewicza Jan Dul
10:39:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 66 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy Placu Stefana Czarnieckiego 10B/1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony