ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:38:49 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 66 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy Placu Stefana Czarnieckiego 10B/1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul
10:37:39 Usunięcie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 67 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:37:03 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 67 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:36:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 67 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:36:38 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 67 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:34:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 0151-68/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Jan Dul
10:34:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 0151-68/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Jan Dul
10:33:44 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0151-68/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Jan Dul
10:32:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr SO-0151-69/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne Jan Dul
10:32:30 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr SO-0151-69/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony