ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:24:03 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO.0050.36.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Sulęcinie przy ul. Stefana Żeromskiego 22/1 i 24/1 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul
11:23:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO.0050.35.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/10 część w nieruchomości zabudowanej kompleksem garażowym wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonej w Sulęcinie przy Placu Adama Mickiewicza, na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat. Jan Dul
11:22:34 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO.0050.35.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/10 część w nieruchomości zabudowanej kompleksem garażowym wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonej w Sulęcinie przy Placu Adama Mickiewicza, na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat. Jan Dul
11:21:07 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr SO.0050.34.2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Sulęcin w 2011 roku. Jan Dul
11:18:36 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr SO.0050.33.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr SO-0151-8/11 Burmistrza Sulęcina z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie rozwiązania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie. Jan Dul
11:15:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO .0050.32 .2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:15:32 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO .0050.32 .2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
11:11:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO. 0050.31.2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, położonymi w Sulęcinie, z pierwszeństwem w nabyciu dla najemców. Jan Dul
11:10:26 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO. 0050.31.2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, położonymi w Sulęcinie, z pierwszeństwem w nabyciu dla najemców. Jan Dul
11:08:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie nr SO.0050.30.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie. Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony