ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o zakończeniu - Nazwa elementu do którego przynależy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 005632 F W ŻUBROWIE Ewa Domaszewicz
10:24:00 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny OA.0050.107.2020 Joanna Piechocka

Zmiany z dnia: 2021-01-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:13:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o udzielenie zmówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zamówienie z wolnej ręki (In-house) – postępowanie pn. Alicja Dominik
15:07:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o udzielenu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zamówienie z wolnej ręki (In-house) – postępowanie pn. Alicja Dominik
13:56:09 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: GKM.6220.20.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Jana Paska w Sulęcinie".
(widoczna od 2021-01-08 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
12:13:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zalacznik_nr_3_do_ogloszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Joanna Piechocka
12:13:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia-2 - Nazwa elementu do którego przynależy: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Joanna Piechocka
12:13:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Joanna Piechocka
12:09:30 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Zal._1 - Nazwa elementu do którego przynależy: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Joanna Piechocka
12:09:30 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Zal._2 - Nazwa elementu do którego przynależy: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Joanna Piechocka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony