ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:26:20 Upublicznienie elementu informacja Zamówienie z wolnej ręki (In-house) pn.: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sulęcin Alicja Dominik

Zmiany z dnia: 2022-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:08:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu - Długoszyn - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej Alicja Dominik
11:32:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny OA.0050.89.2022 Joanna Piechocka
11:32:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny OA.0050.88.2022 Joanna Piechocka
11:32:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny OA.0050.87.2022 Joanna Piechocka

Zmiany z dnia: 2022-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:41 Upublicznienie elementu informacja Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - ZA ROK 2021 Anna Ćwiertnia
13:50:55 Edycja elementu informacja Dane teleadresowe
(widoczna od 2019-08-28 00:00:00)
Joanna Piechocka
13:31:24 Edycja elementu informacja Dane teleadresowe
(widoczna od 2019-08-28 00:00:00)
Tomasz Stasiukiewicz
13:27:21 Edycja elementu informacja Dane teleadresowe
(widoczna od 2019-08-28 00:00:00)
Tomasz Stasiukiewicz
13:15:09 Edycja elementu informacja Dane teleadresowe
(widoczna od 2019-08-28 00:00:00)
Joanna Piechocka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony