ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:58:20 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rekultywacji kwatery 1B składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na terenie działki nr 170/10 obr. Długoszyn. Anna Ćwiertnia
10:58:20 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji komponentu mechanicznego instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie” na terenie działki nr 170/10 obr. Długoszyn. Anna Ćwiertnia
10:58:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek ozmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 marca 2017 roku, znak GKM.6220.1.2016 wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Sulęcin. Anna Ćwiertnia
10:58:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW na działkach nr 460/6; 462/5 obręb 0050 Trzemeszno, gmina Sulęcin. Anna Ćwiertnia
10:58:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 63 MW na działce nr 5/1, obręb 0038 Brzeźno, gmina Sulęcin”. Anna Ćwiertnia
10:58:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr. ewid. 385/2, 385/5, 385/6, 386 obręb III Sulęcin. Anna Ćwiertnia
10:58:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 147/2, 148/1, 148/4, 148/5, 149 w obrębie geodezyjnym Trzebów w gminie Sulęcin. Anna Ćwiertnia
10:58:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na zmianie wydajności instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie” na terenie działki nr 170/10 obr. Długoszyn. Anna Ćwiertnia
10:58:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „Budowa zakładu produkcji olejów i karbonizatu wraz z instalacją PV o mocy do 1 MW” na terenie działki nr 170/6 obręb Długoszyn. Anna Ćwiertnia
10:58:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o zajęcie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Sulęcin, planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 181/4 w obrębie geodezyjnym Długoszyn. Anna Ćwiertnia

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony