ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:30:37 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obieralni warzyw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 29/3 i 29/4 obręb 46 Sulęcin I” na terenie gminy Sulęcin Anna Ćwiertnia
16:30:37 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 235 położonej w obrębie Drogomin Anna Ćwiertnia
16:30:37 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Anna Ćwiertnia
16:30:37 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do wytopu w tym odlewania metali nieżelaznych w miejscowości Trzebów, gm. Sulęcin, na działce o numerze ewidencyjnym 132 obręb Trzebów Anna Ćwiertnia
16:30:36 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek w sprawie zmiany decyzji znak: GKM.6220.13.2020 z dnia 09.11.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla inwestycji polegającej na „Budowie do 4 farm fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Tursk, na działce o numerze ewidencyjnym 54/5 w gminie Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie”. Anna Ćwiertnia
16:30:36 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek w sprawie zmiany decyzji znak: GKM.6220.14.2020 z dnia 09.11.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla inwestycji polegającej na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Ostrów, na działce o numerze ewidencyjnym 7/3 w gminie Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie”. Anna Ćwiertnia
16:30:36 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne w Długoszynie, gm. Sulęcin na terenie działki nr 170/10 obr. Długoszyn. Anna Ćwiertnia
16:30:36 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Ostrów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 285/2 o mocy do 40 MW (obręb Ostrów) w miejscowości Ostrów, gmina Sulęcin. Anna Ćwiertnia
16:30:36 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy 240 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o nr. 4/6; 4/7; 4/8 w obrębie 0054 Żubrów. Anna Ćwiertnia
16:30:36 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojących farm fotowoltaicznych o mocy do 51 MW wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 38/2, 38/3, 38/4, 40, 53/2 położonych w obrębie Drogomin na terenie gminy Sulęcin. Anna Ćwiertnia

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony