ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:43:32 Upublicznienie elementu informacja informacja o wydanej decyzji znak: GKM.6220.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 235 położonej w obrębie Drogomin
(widoczna od 2021-11-03 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
15:43:32 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 235 położonej w obrębie Drogomin
(widoczna od 2021-11-03 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
15:43:32 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia znak: GKM.6220.6.2021 zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do wytopu w tym odlewania metali nieżelaznych w miejscowości Trzebów, gm. Sulęcin, na działce o numerze ewidencyjnym 132 obręb Trzebów
(widoczna od 2021-11-03 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
15:43:32 Upublicznienie elementu informacja obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: GKM.6220.1.2021 zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „organizacji skupu złomu w miejscowości Sulęcin dz. ew. 61/16, obręb 0046 Sulęcin”,
(widoczna od 2021-11-03 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
15:43:32 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 14 lipca 2021 roku PV Żubrów 1 Sp. z o.o. ul. Św. Michała 43, 61-119 Warszawa
(widoczna od 2021-11-03 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
14:41:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza odziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE BURMISTRZA SULĘCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Joanna Przybyla
14:39:53 Usunięcie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE BURMISTRZA SULĘCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Joanna Przybyla
14:39:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uzasadnienie do projektu - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE BURMISTRZA SULĘCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Joanna Przybyla
14:38:45 Usunięcie elementu załącznik do informacji Uzasadnienie do projektu - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE BURMISTRZA SULĘCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Joanna Przybyla
14:38:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE BURMISTRZA SULĘCINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Joanna Przybyla

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony