ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:04:46 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny LXIX/426/22 Katarzyna Januszko
10:48:57 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Ryszard Nowicki

Zmiany z dnia: 2023-01-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:12 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rewitalizacja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji Alicja Dominik
11:00:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego "SZOP" Wędrzyn
(widoczna od 2023-01-02 00:00:00)
Anna Ćwiertnia

Zmiany z dnia: 2022-12-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:38:11 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów dokumentów pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030”
(widoczna od 2022-12-09 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
11:00:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI - Nazwa elementu do którego przynależy: Linia energetyczna 15 kV Długoszyn Joanna Przybyla
11:00:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ANALIZA - Nazwa elementu do którego przynależy: Linia energetyczna 15 kV Długoszyn Joanna Przybyla
10:59:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji DECYZJA - Nazwa elementu do którego przynależy: Linia energetyczna 15 kV Długoszyn Joanna Przybyla
10:57:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU - Nazwa elementu do którego przynależy: Linia energetyczna 15 kV Długoszyn Joanna Przybyla

Zmiany z dnia: 2022-12-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:30:39 Upublicznienie elementu informacja ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie obręb 0048 Małgorzata Tracz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony