ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:45 Edycja elementu informacja ZAWIADOMIENIE o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin - Powiat Sulęciński
(widoczna od 2023-03-23 00:00:00 do 2023-04-07 00:00:00)
Alicja Dominik
12:30:39 Edycja elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: ZAWIADOMIENIE o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin - Powiat Sulęciński Alicja Dominik
12:29:17 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin - ZDW
(widoczna od 2023-03-23 00:00:00 do 2023-04-07 00:00:00)
Alicja Dominik
12:26:44 Edycja elementu informacja ZAWIADOMIENIE o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin - Powiat Sulęciński
(widoczna od 2023-03-23 00:00:00 do 2023-04-07 00:00:00)
Alicja Dominik
12:24:28 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin
(widoczna od 2023-03-23 00:00:00 do 2023-04-07 00:00:00)
Alicja Dominik
11:55:58 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie Alicja Dominik
11:55:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2023 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Alicja Dominik

Zmiany z dnia: 2023-03-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:31:17 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o LXXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie Katarzyna Januszko
13:12:02 Upublicznienie elementu informacja ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku położonego w Wielowsi Małgorzata Tracz
13:07:07 Deaktywacja elementu informacja ogłoszenie o I przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku położonego w Wielowsi Małgorzata Tracz

Nawigacja między stronami listy informacji