ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:58:10 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 46 / 10 Burmistrza Sulęcina z dnia 17 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Sulęcinie przy ul. Okopowej 8A/4 Podgórnej 12/8 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul
10:57:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 47 /10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 21.09.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie Lubuskim pod uprawy polowe. Jan Dul
10:57:03 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 47 /10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 21.09.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie Lubuskim pod uprawy polowe. Jan Dul
10:56:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 48 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 21.09.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w 46 (I) obrębie Sulęcina pod uprawy polowe. Jan Dul
10:56:01 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO - 0151 – 48 / 10 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 21.09.2010 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w 46 (I) obrębie Sulęcina pod uprawy polowe. Jan Dul
10:55:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 50/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:54:51 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 50/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:54:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151-51 / 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:53:46 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151-51 / 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul
10:52:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151- 52/ 10 BURMISTRZA SULĘCIN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji