ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:31:22 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO.0050.44.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy ul. Stefana Czarnieckiego 10A/6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul
08:31:20 Upublicznienie elementu Oswiadczenia majątkowe Grzegorz Lewicki Jan Dul
08:30:07 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO.0050.43.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. Pineckiego 5/1 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu. Jan Dul
08:28:16 Upublicznienie elementu informacja Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO.0050.42.2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 11 kwietnia 2011 r. dotyczące uchylenia zarządzenia w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na działkach: dz. nr 212, dz. nr 208/3 część dz. nr 144/9 oraz część dz. nr 146/2 w 46 obrębie Sulęcina o łącznej powierzchni 1,246 ha. Jan Dul

Zmiany z dnia: 2012-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:41:51 Upublicznienie elementu Oswiadczenia majątkowe Zbigniew Florczak Jan Dul
12:28:12 Upublicznienie elementu Oswiadczenia majątkowe Eugeniusz Dul Jan Dul
12:19:17 Upublicznienie elementu Oswiadczenia majątkowe Leon Szczepański Jan Dul
11:33:50 Upublicznienie elementu użytkownik Emilia Sancewicz-Hurko Jan Dul
11:33:18 Upublicznienie elementu użytkownik Katarzyna Januszko Jan Dul
11:31:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO.0050.41.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Brzeźnie gmina Sulęcin z przeznaczeniem pod uprawy polowe. Jan Dul

Nawigacja między stronami listy informacji