ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:42 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania na koniec III kwartału 2021 Katarzyna Januszko

Zmiany z dnia: 2021-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:27:59 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wydaniu decyzji znak: GKM.6220.15.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojących farm fotowoltaicznych o mocy do 51 MW wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 38/2, 38/3, 38/4, 40, 53/2 położonych w obrębie Drogomin na terenie gminy Sulęcin.
(widoczna od 2021-11-17 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
15:27:59 Upublicznienie elementu informacja zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojących farm fotowoltaicznych o mocy do 51 MW wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 38/2, 38/3, 38/4, 40, 53/2 położonych w obrębie Drogomin na terenie gminy Sulęcin.
(widoczna od 2021-11-17 00:00:00)
Anna Ćwiertnia
15:24:20 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie Katarzyna Januszko
13:18:41 Edycja elementu informacja Projekt budżetu Gminy na rok 2022 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2036 Katarzyna Januszko
13:18:04 Edycja elementu informacja Projekt budżetu Gminy na rok 2022 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2036 Katarzyna Januszko
13:17:29 Upublicznienie elementu informacja Projekt budżetu Gminy na rok 2022 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2036 Katarzyna Januszko

Zmiany z dnia: 2021-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:04:04 Edycja elementu informacja W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów Joanna Piechocka
08:02:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie OA.0050.56.2021-2021-08-13 - Nazwa elementu do którego przynależy: w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów Joanna Piechocka
08:02:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie OA.0050.71.2021-2021-09-22 - Nazwa elementu do którego przynależy: W sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów Joanna Piechocka

Nawigacja między stronami listy informacji