ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Sulęcinie” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr.: 7/7, 7/5, 330/4, 329/5, 329/3, 330/6, 331/1 obręb 0054 Żubrów w miejscowości Sulęcin.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-15
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa bazy transportowo-magazynowej z punktem zbierania odpadów na działce 634/1 oraz 170/8 obręb 0039 Długoszyn”
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-31
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 27/3 (obręb 0038) w miejscowości Brzeźno, Gmina Sulęcin".
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-31
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 160 (obręb 0050) w miejscowości Trzemeszno, Gmina Sulęcin".
Lp: 5
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2019-05-16
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa bazy transportowo-magazynowej z punktem zbierania odpadów na działce 634/1 oraz 170/8 obręb 0039 Długoszyn”
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-20
Zakres przedmiotowy
postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa bazy transportowo-magazynowej z punktem zbierania odpadów na działce 634/1 oraz 170/8 obręb 0039 Długoszyn”
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-20
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 27/3 (obręb 0038) w miejscowości Brzeźno, Gmina Sulęcin"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-20
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 160 (obręb 0050) w miejscowości Trzemeszno, Gmina Sulęcin"
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-12-07
Zakres przedmiotowy
wniosek o decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą"Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 27/3 (obręb 0038) w miejscowości Brzeźno, Gmina Sulęcin".
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-12-07
Zakres przedmiotowy
wniosek o decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą"Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 160 (obręb 0050) w miejscowości Trzemeszno, Gmina Sulęcin".

Nawigacja między stronami listy informacji