ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-11-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-07-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie stawu rybnego w miejscowości Ostrów, gmina Sulęcin. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr ewid. 106/1; 89/3; 88/3; 84/3 oraz dz. nr 83/3 obręb Ostrów
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-07-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni zamkniętej i zrekultywowanej kwatery IA składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin”.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na • wydobywaniu kopaliny (piasku) metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „MAŁUSZÓW I” w kategorii C1 udokumentowanego na terenie dz. 64/8, 65/7, 65/8 i 65/9 obręb Małuszów, gm. Sulęcin, pow. Sulęciński, woj. Lubuskie; • przerobie kopaliny (piasku) na terenie dz. 64/8, 65/7, 65/8 i 65/9 obręb Małuszów, gm. Sulęcin, pow. Sulęciński, woj. Lubuskie; • wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla żwirowni w miejscowości Małuszów dz. 64/8 obręb 0042) gm. Sulęcin, pow. Sulęciński, woj. Lubuskie.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 126 MW na działce nr 19/1 oraz 21/2 obręb 0040 Drogomin, gmina Sulęcin
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 7/17, 7/21 obręb 0044 Ostrów, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/3, 4/8, 26/1, 250, 251/2, 60 obręb Brzeźno, gmina Sulęcin, województwo lubuskie.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1) służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie” na terenie działki nr 170/10 obr. Długoszyn.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zajęcie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Sulęcin, planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 181/4 w obrębie geodezyjnym Długoszyn.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 63 MW na działce nr 5/1, obręb 0038 Brzeźno, gmina Sulęcin”.

Nawigacja między stronami listy informacji