ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 38035
SAMORZĄD 26078
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 28581
VIII kadencja (2018-2023) 3126
Sesje 1866
Zawiadomienie o sesji Rady 8146
Realizacja sesji 8239
Imienne wykazy głosowań 1438
Komisje Rady 638
Terminy posiedzeń 10600
Komisja Rewizyjna 1301
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 276
Komisja Budżetu i Finansów 249
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 269
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 245
Realizacja posiedzeń 392
Komisja Rewizyjna 4277
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1358
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 596
Wspólne posiedzenia komisji 4940
Interpelacje i zapytania 11523
Dane kontaktowe radnych 1060
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 370
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 1791
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 1395
Archiwum (kadencja VI i VII) 7095
Skład personalny 1172
Sesje 290
Zawiadomienie o sesji Rady 18918
Protokoły z sesji 16591
Komisje rady 276
Terminy posiedzeń 18201
Komisja Rewizyjna 1871
Komisja Budżetu i Finansów 1552
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1533
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1083
Protokoły z posiedzeń komisji 259
Komisji Rewizyjnej 10964
Komisji Budżetu i Finansów 927
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1265
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 237
Połączone posiedzenia komisji 11244
Komisji Budżetu i Gospodarki 1686
Komisji Spraw Społecznych 2084
Burmistrz Sulęcina 14576
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 11443
Młodzieżowa Rada Miejska 1401
Sulęcińska Rada Seniorów 3819
Urząd Miejski 93286
Podmioty gminy 17542
Jednostki organizacyjne 83290
Spółki prawa handlowego 24715
Instytucje kultury 23102
Akty zasadnicze 17623
Statut 12293
Regulamin organizacyjny 22323
Akty przedmiotowe 32968
Zarządzenia 14457
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 250982
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 23116
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 32816
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 31683
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 48934
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 38447
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 61486
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 42204
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 167877
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 145547
Uchwały 1283878
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 7929
Oświadczenia 261688
Raport o Stanie Gminy 725
BUDŻET I MAJĄTEK 1597
Budżet Gminy 421
Budżet 392
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 3968
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 4841
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1069
Wieloletnia Prognoza Finansowa 622
Opinie RIO 21467
Sprawozdania finansowe i budżetowe 520
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 1427
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 4240
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 3056
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 3252
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 3883
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 2778
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 2995
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 4835
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 4507
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 3616
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1061
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 891
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 4236
Budżet obywatelski 1139
Majątek Gminy 310
informacja o stanie mienia 2424
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 45465
Oświata [informacje] 51685
Ogłoszenia o naborze 462465
Organizacje pozarządowe 189227
Oświadczenia majątkowe 1102936
Oferty inwestycyjne 4594
Rejestr Instytucji Kultury 11427
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 199
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 12103
Zagospodarowanie przestrzenne 24426
Obwieszczenia 2019 2355
Obwieszczenia 2018 4183
Obwieszczenia 2017 3479
Obwieszczenia 2016 3026
Obwieszczenia IZiG 4415
Inwestycje celu publicznego 119312
Obwieszczenia 2019 10812
Obwieszczenia 2018 10256
Obwieszczenia wcześniejsze 34962
Środowiskowe uwarunkowania 22092
Łowiectwo 12376
Rejestr informacji o środowisku 128158
Pomoc publiczna i inne ulgi 17354
Gospodarka odpadami 39923
Informacje dla mieszkańców gminy 81
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 37
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 84
Rejestr działalności regulowanej 245
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 59
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 36
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 30
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 32
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęcin 29
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 61
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 69
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 77
Azbest 4927
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 8111
Tablica informacyjna 8579
Załatwianie spraw 25003
Podatki i opłaty 76129
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25646
Działalność gospodarcza 9656
Opieka społeczna 43221
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 2769
Elektroniczna skrzynka podawcza 20174
Zamówienia publiczne 453265
Informacje 7244
Przetargi 341432
Przetargi jednostek 69455
2018 36357
2017 43573
2016 42969
2015 18250
2014 27001
2013 40271
2012 31262
2011 22296
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 5728
2016 12958
2017 31971
2018 22803
Zamówienia rok 2019 22095
Ogłoszenia 13348
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 38607
Sprzedaż nieruchomiści 46537
Sprzedaż nieruchomości 2020 767
Sprzedaż nieruchomości 2019 18464
Sprzedaż nieruchomości 2018 32293
Sprzedaż nieruchomości 2016 83133
Sprzedaż nieruchomości 2017 39227
Sprzedaż nieruchomości 2015 78804
Sprzedaż nieruchomości 2014 100958
Sprzedaż nieruchomości 2013 83472
Sprzedaż nieruchomości 2012 39918
Sprzedaż mienia 287
Sprzedaż mienia 2019 3571
Sprzedaż mienia 2020 654
Dzierżawy 10891
Dzierżawy 2013 3266
Informacja o stanie mienia komunalnego 3550
Sprawozdania i Opinie RIO 21056
Sprawozdania 32484
Petycje 24422
Petycje ROK 2019 1933
Petycje ROK 2018 1024
Petycje ROK 2017 1121
Petycje ROK 2016 2269
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 2308
WYBORY I REFERENDA 40663
Wybory samorządowe 2020
2018 21283
2018 Informacje z PKW 1855
2017 8788
Wybory do Sejmu i Senatu RP 16549
Referenda 16676
Wybory prezydenckie 22551
Wybory ławników 13408
Wybory sołtysów i rad sołeckich 13803
Informacja o rejestrze wyborców 4297
Wybory do Parlamentu Europejskiego 6480

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3124651
Redakcja biuletynu 12718
Mapa serwisu 9488
Statystyki 9819
Kanały RSS 7865
Kontakt 92688
« powrót do poprzedniej strony