ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 43555
SAMORZĄD 29278
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 33058
VIII kadencja (2018-2023) 5042
Sesje 3490
Zawiadomienie o sesji Rady 21880
Realizacja sesji 22061
Imienne wykazy głosowań 2475
Komisje Rady 1067
Terminy posiedzeń 32842
Komisja Rewizyjna 2307
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 572
Komisja Budżetu i Finansów 528
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 554
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 542
Realizacja posiedzeń 742
Komisja Rewizyjna 14014
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4910
Komisja Budżetu i Finansów 331
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 2023
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 348
Wspólne posiedzenia komisji 14189
Interpelacje i zapytania 20259
Dane kontaktowe radnych 2198
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 674
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 3043
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2481
Archiwum (kadencja VI i VII) 10787
Skład personalny 2274
Sesje 621
Zawiadomienie o sesji Rady 29475
Protokoły z sesji 25984
Komisje rady 558
Terminy posiedzeń 27560
Komisja Rewizyjna 3026
Komisja Budżetu i Finansów 2668
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2615
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1984
Protokoły z posiedzeń komisji 492
Komisji Rewizyjnej 17848
Komisji Budżetu i Finansów 1880
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2290
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 512
Połączone posiedzenia komisji 17865
Komisji Budżetu i Gospodarki 3070
Komisji Spraw Społecznych 3897
Burmistrz Sulęcina 16873
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 17978
Młodzieżowa Rada Miejska 2376
Sulęcińska Rada Seniorów 7204
Urząd Miejski 105381
Podmioty gminy 20012
Jednostki organizacyjne 95627
Spółki prawa handlowego 29836
Instytucje kultury 28394
Akty zasadnicze 20071
Statut 14099
Regulamin organizacyjny 25018
Akty przedmiotowe 37005
Zarządzenia 53720
2010-2018 88
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 1161
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 883
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 416
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 540
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 670
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 1020
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 451
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 3024
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 2545
Uchwały 1905855
Oświadczenia 749333
Raport o Stanie Gminy 2183
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 2931
Budżet Gminy 804
Budżet 769
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 7744
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 10176
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 2182
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1656
Opinie RIO 44108
Sprawozdania finansowe i budżetowe 2776
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 6541
Budżet obywatelski 2174
Majątek Gminy 645
informacja o stanie mienia 4946
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 47705
Oświata [informacje] 63855
Ogłoszenia o naborze 588466
Organizacje pozarządowe 242238
Oświadczenia majątkowe 1395077
Rejestr Instytucji Kultury 13222
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 1250
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 14036
Zagospodarowanie przestrzenne 28144
Obwieszczenia 2020 587
Obwieszczenia 2019 4267
Obwieszczenia 2018 6645
Obwieszczenia 2017 4825
Obwieszczenia 2016 4278
Obwieszczenia IZiG 5901
Inwestycje celu publicznego 133296
Obwieszczenia 2020 2085
Obwieszczenia 2019 23643
Obwieszczenia 2018 19772
Obwieszczenia wcześniejsze 55083
Obwieszczenia 2021 602
Środowiskowe uwarunkowania 34548
Łowiectwo 28015
Rejestr informacji o środowisku 180151
Pomoc publiczna i inne ulgi 19355
Gospodarka odpadami 50720
Informacje dla mieszkańców gminy 1547
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 546
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 843
Rejestr działalności regulowanej 1189
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 880
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 286
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 260
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 269
ANALIZY 1224
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 707
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 660
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 757
Azbest 8232
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 9951
Tablica informacyjna 18125
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 2143
Załatwianie spraw 29690
Podatki i opłaty 93085
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30673
Opieka społeczna 49306
RODO 4638
Elektroniczna skrzynka podawcza 22833
Zamówienia publiczne 593704
Informacje 11892
Przetargi 464330
Przetargi jednostek 73494
2018 52720
2017 52494
2016 52187
2015 21637
2014 31785
2013 45766
2012 35835
2011 26518
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 8896
2016 14768
2017 39018
2018 29062
Zamówienia rok 2019 29594
Zamówienia rok 2020 11956
Ogłoszenia 25437
Platforma Zakupowa 451
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 45937
Sprzedaż nieruchomiści 53099
Sprzedaż nieruchomości 2021 4158
Sprzedaż nieruchomości 2020 11809
Sprzedaż nieruchomości 2019 34967
Sprzedaż nieruchomości 2018 46575
Sprzedaż nieruchomości 2016 106258
Sprzedaż nieruchomości 2017 50114
Sprzedaż nieruchomości 2015 98221
Sprzedaż nieruchomości 2014 119433
Sprzedaż nieruchomości 2013 98197
Sprzedaż nieruchomości 2012 45785
Sprzedaż mienia 2380
Sprzedaż mienia 2019 7856
Sprzedaż mienia 2020 6216
Dzierżawy 12264
Dzierżawy 2021 436
Dzierżawy 2013 3702
Dzierżawy 2020 854
Informacja o stanie mienia komunalnego 4685
Sprawozdania i Opinie RIO 23175
Sprawozdania 38120
Petycje 28020
Petycje ROK 2020 1487
Petycje ROK 2019 5112
Petycje ROK 2018 2877
Petycje ROK 2017 2427
Petycje ROK 2016 5027
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 3903
WYBORY I REFERENDA, SPISY 44470
Wybory samorządowe 2351
2018 33136
2018 Informacje z PKW 2267
2017 13231
Wybory do Sejmu i Senatu RP 19429
Referenda 19361
Wybory prezydenckie 28221
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1724
Wybory ławników 16264
Wybory ławników 2019 1826
Wybory ławników 2015 648
Wybory sołtysów i rad sołeckich 20477
Informacja o rejestrze wyborców 5395
Wybory do Parlamentu Europejskiego 11495
Powszechny Spis Rolny 2020 217
Nabór 545
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 121
Nabór 506
Informacje 76
Deklaracja dostępności 857
Raport o stanie zapewniania dostępności 118

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4001713
Redakcja biuletynu 13937
Mapa serwisu 10528
Statystyki 10713
Kanały RSS 8796
Kontakt 120474
« powrót do poprzedniej strony