ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 39472
SAMORZĄD 26936
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 29823
VIII kadencja (2018-2023) 3611
Sesje 2271
Zawiadomienie o sesji Rady 11262
Realizacja sesji 11333
Imienne wykazy głosowań 1711
Komisje Rady 732
Terminy posiedzeń 15354
Komisja Rewizyjna 1544
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 355
Komisja Budżetu i Finansów 328
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 354
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 306
Realizacja posiedzeń 491
Komisja Rewizyjna 6380
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2105
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 908
Wspólne posiedzenia komisji 7247
Interpelacje i zapytania 13303
Dane kontaktowe radnych 1335
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 448
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2097
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 1687
Archiwum (kadencja VI i VII) 7831
Skład personalny 1436
Sesje 384
Zawiadomienie o sesji Rady 21115
Protokoły z sesji 18950
Komisje rady 342
Terminy posiedzeń 20198
Komisja Rewizyjna 2160
Komisja Budżetu i Finansów 1835
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1817
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1296
Protokoły z posiedzeń komisji 321
Komisji Rewizyjnej 12449
Komisji Budżetu i Finansów 1163
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1536
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 307
Połączone posiedzenia komisji 12667
Komisji Budżetu i Gospodarki 2010
Komisji Spraw Społecznych 2530
Burmistrz Sulęcina 15121
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 13001
Młodzieżowa Rada Miejska 1663
Sulęcińska Rada Seniorów 4740
Urząd Miejski 96191
Podmioty gminy 18228
Jednostki organizacyjne 86599
Spółki prawa handlowego 26006
Instytucje kultury 24446
Akty zasadnicze 18305
Statut 12779
Regulamin organizacyjny 23032
Akty przedmiotowe 33994
Zarządzenia 15059
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 397546
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 25101
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 34747
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 33367
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 50667
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 39698
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 63460
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 43807
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 178448
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 154608
Uchwały 1457238
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8209
Oświadczenia 400666
Raport o Stanie Gminy 1057
BUDŻET I MAJĄTEK 1929
Budżet Gminy 529
Budżet 486
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 4944
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 6265
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1387
Wieloletnia Prognoza Finansowa 927
Opinie RIO 27599
Sprawozdania finansowe i budżetowe 715
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 64
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 2293
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 5271
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 3776
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 3952
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 4638
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 3475
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 3634
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 6008
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 5655
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 4480
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1341
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1183
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 4898
Budżet obywatelski 1427
Majątek Gminy 402
informacja o stanie mienia 3150
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 46102
Oświata [informacje] 54983
Ogłoszenia o naborze 497517
Organizacje pozarządowe 202234
Oświadczenia majątkowe 1188371
Oferty inwestycyjne 4694
Rejestr Instytucji Kultury 11886
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 511
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 12594
Zagospodarowanie przestrzenne 25390
Obwieszczenia 2019 2880
Obwieszczenia 2018 4853
Obwieszczenia 2017 3812
Obwieszczenia 2016 3344
Obwieszczenia IZiG 4769
Inwestycje celu publicznego 122899
Obwieszczenia 2020 176
Obwieszczenia 2019 14612
Obwieszczenia 2018 12986
Obwieszczenia wcześniejsze 40027
Środowiskowe uwarunkowania 24297
Łowiectwo 17001
Rejestr informacji o środowisku 142733
Pomoc publiczna i inne ulgi 17954
Gospodarka odpadami 43356
Informacje dla mieszkańców gminy 465
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 171
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 316
Rejestr działalności regulowanej 505
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 311
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 123
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 98
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 114
ANALIZY 307
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 224
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 235
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 257
Azbest 5718
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 8608
Tablica informacyjna 11170
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 467
Załatwianie spraw 25941
Podatki i opłaty 80468
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26958
Opieka społeczna 44922
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 3298
Elektroniczna skrzynka podawcza 20890
Zamówienia publiczne 494281
Informacje 8316
Przetargi 377432
Przetargi jednostek 70702
2018 39102
2017 46151
2016 45470
2015 19169
2014 28280
2013 41812
2012 32582
2011 23481
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 6329
2016 13440
2017 34177
2018 24983
Zamówienia rok 2019 25653
Ogłoszenia 16050
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 40445
Sprzedaż nieruchomiści 48398
Sprzedaż nieruchomości 2020 2897
Sprzedaż nieruchomości 2019 22999
Sprzedaż nieruchomości 2018 36448
Sprzedaż nieruchomości 2016 89489
Sprzedaż nieruchomości 2017 42322
Sprzedaż nieruchomości 2015 84253
Sprzedaż nieruchomości 2014 106223
Sprzedaż nieruchomości 2013 87589
Sprzedaż nieruchomości 2012 41593
Sprzedaż mienia 732
Sprzedaż mienia 2019 4830
Sprzedaż mienia 2020 2058
Dzierżawy 11335
Dzierżawy 2013 3385
Dzierżawy 2020 311
Informacja o stanie mienia komunalnego 3880
Sprawozdania i Opinie RIO 21611
Sprawozdania 34004
Petycje 25332
Petycje ROK 2020 164
Petycje ROK 2019 2904
Petycje ROK 2018 1562
Petycje ROK 2017 1523
Petycje ROK 2016 3055
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 2707
WYBORY I REFERENDA 41532
Wybory samorządowe 2119
2018 24641
2018 Informacje z PKW 2008
2017 9814
Wybory do Sejmu i Senatu RP 17399
Referenda 17387
Wybory prezydenckie 23815
Wybory ławników 14463
Wybory ławników 2019 335
Wybory ławników 2015 122
Wybory sołtysów i rad sołeckich 15572
Informacja o rejestrze wyborców 4584
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7844

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3381080
Redakcja biuletynu 13000
Mapa serwisu 9720
Statystyki 10051
Kanały RSS 8166
Kontakt 100698
« powrót do poprzedniej strony