ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 47929
SAMORZĄD 31071
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 35445
Terminy posiedzeń 6047
Sesje 7707
Posiedzenia Komsiji 5712
Protokoły 1551
Sesje 4699
Posiedzenia Komisji 52
Komisja Rewizyjna 3141
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1068
Komisja Budżetu i Finansów 774
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 939
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 872
Wspólne posiedzenia komisji 1694
Imienne wykazy głosowań 204
Interpelacje i zapytania 1735
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 842
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 3857
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 3136
Burmistrz Sulęcina 18147
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 23572
Młodzieżowa Rada Miejska 2878
Sulęcińska Rada Seniorów 9227
Urząd Miejski 115332
Podmioty gminy 21359
Jednostki organizacyjne 103458
Spółki prawa handlowego 34048
Instytucje kultury 32616
Akty zasadnicze 21266
Statut 15254
Regulamin organizacyjny 27197
Akty przedmiotowe 39361
Zarządzenia 264311
2010-2018 275
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 5070
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 3769
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 2282
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 2678
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 2532
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 3564
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 2238
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 14625
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 13400
Uchwały 2250250
Oświadczenia 1027440
Raport o Stanie Gminy 3162
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 3846
Budżet Gminy 1066
Budżet 949
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 10547
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 13583
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 2877
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2183
Opinie RIO 56890
Sprawozdania finansowe i budżetowe 13985
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 8518
Budżet obywatelski 2807
Majątek Gminy 838
informacja o stanie mienia 6532
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 51988
Konsultacje społeczne 240
Oświata [informacje] 70143
Ogłoszenia o naborze 657303
Organizacje pozarządowe 273466
Oświadczenia majątkowe 1530413
Rejestr Instytucji Kultury 14682
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 1775
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 15266
Zagospodarowanie przestrzenne 30378
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 201
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 1685
Obwieszczenia 2019 5318
Obwieszczenia 2018 8181
Obwieszczenia 2017 5775
Obwieszczenia 2016 5372
Obwieszczenia IZiG 7121
Inwestycje celu publicznego 140642
Obwieszczenia 2020 4873
Obwieszczenia 2019 30266
Obwieszczenia 2018 24927
Obwieszczenia wcześniejsze 69072
Obwieszczenia 2021 3518
Warunki zabudowy 77
2021 234
Środowiskowe uwarunkowania 48335
Łowiectwo 36872
Rejestr informacji o środowisku 204195
Pomoc publiczna i inne ulgi 20696
Gospodarka odpadami 54741
Informacje dla mieszkańców gminy 2338
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 1453
Rejestr działalności regulowanej 2766
Punkty zbierania odpadów komunalnych 1904
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 672
ANALIZY 2218
Informacja o osiągniętych poziomach 1724
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1045
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1129
Azbest 10611
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 11302
Tablica informacyjna 24182
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 4125
Załatwianie spraw 33011
Podatki i opłaty 104224
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33728
Opieka społeczna 52536
RODO 5933
Elektroniczna skrzynka podawcza 24605
Zamówienia publiczne 661320
Informacje 14377
Przetargi 519584
Przetargi jednostek 75533
2018 74663
2017 57221
2016 56323
2015 22625
2014 34645
2013 49635
2012 38567
2011 28689
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 11328
2016 15702
2017 42807
2018 30939
Zamówienia rok 2019 30850
Zamówienia rok 2020 22226
Zamówienia rok 2021 2481
Ogłoszenia 33522
Platforma Zakupowa 1256
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 49118
Sprzedaż nieruchomiści 55055
Sprzedaż nieruchomości 2022 473
Sprzedaż nieruchomości 2021 31379
Sprzedaż nieruchomości 2020 16198
Sprzedaż nieruchomości 2018 54638
Sprzedaż nieruchomości 2019 43128
Sprzedaż nieruchomości 2016 118017
Sprzedaż nieruchomości 2017 56198
Sprzedaż nieruchomości 2015 108072
Sprzedaż nieruchomości 2014 129552
Sprzedaż nieruchomości 2013 107122
Sprzedaż nieruchomości 2012 49369
Sprzedaż mienia 3416
Sprzedaż mienia 2019 10048
Sprzedaż mienia 2020 8899
Sprzedaż mienia 2021 1063
Dzierżawy 12896
Dzierżawy 2021 1800
Dzierżawy 2013 3912
Dzierżawy 2020 1209
Informacja o stanie mienia komunalnego 5416
Sprawozdania i Opinie RIO 24806
Sprawozdania 41085
Petycje 30996
Petycje ROK 2020 2736
Petycje ROK 2019 6712
Petycje ROK 2018 3748
Petycje ROK 2017 3072
Petycje ROK 2016 7028
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 4900
WYBORY I REFERENDA, SPISY 45506
Wybory samorządowe 2554
2018 38556
2018 Informacje z PKW 2473
2017 16554
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20889
Referenda 21222
Wybory prezydenckie 31361
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2323
Wybory ławników 17603
Wybory ławników 2019 3052
Wybory ławników 2015 1312
Wybory sołtysów i rad sołeckich 24811
Informacja o rejestrze wyborców 5979
Wybory do Parlamentu Europejskiego 13853
Powszechny Spis Rolny 2020 328
Nabór 1093
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 422
Nabór uzupełniający 237
Nabór 1026
Informacje 553
Dostępność 103
Deklaracja dostępności 93
Raport o stanie zapewniania dostępności 95
Zapewnienie dostępności 133

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4573207
Redakcja biuletynu 14665
Mapa serwisu 11197
Statystyki 11243
Kanały RSS 9212
Kontakt 134215
« powrót do poprzedniej strony