ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 51556
SAMORZĄD 32443
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 37741
Terminy posiedzeń 6674
Sesje 17840
Posiedzenia Komsiji 18594
Protokoły 1844
Sesje 13513
Posiedzenia Komisji 170
Komisja Rewizyjna 8843
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3452
Komisja Budżetu i Finansów 2974
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 3268
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 2848
Wspólne posiedzenia komisji 5132
Imienne wykazy głosowań 643
Interpelacje i zapytania 5491
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 994
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 4676
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 3676
Burmistrz Sulęcina 19294
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 29183
Młodzieżowa Rada Miejska 3270
Sulęcińska Rada Seniorów 11354
Urząd Miejski 124204
Podmioty gminy 22391
Jednostki organizacyjne 111024
Spółki prawa handlowego 38138
Instytucje kultury 36916
Akty zasadnicze 22251
Statut 16333
Regulamin organizacyjny 29513
Akty przedmiotowe 41428
Zarządzenia 469251
2010-2018 483
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 8908
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 7719
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 4257
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 4986
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 4585
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 6076
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 4459
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 26232
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 23735
Uchwały 2560054
Oświadczenia 1254722
Raport o Stanie Gminy 4373
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 4498
Budżet Gminy 1268
Budżet 1107
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 12964
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 16865
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 3558
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2683
Opinie RIO 67791
Sprawozdania finansowe i budżetowe 24557
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 10047
Budżet obywatelski 3377
Majątek Gminy 1017
informacja o stanie mienia 8042
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 55250
Konsultacje społeczne 769
Zniesienie urzędowych nazw miejscowości 212
Oświata [informacje] 76302
Ogłoszenia o naborze 707190
Organizacje pozarządowe 297872
Oświadczenia majątkowe 1651550
Rejestr Instytucji Kultury 16008
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 2252
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 16387
Zagospodarowanie przestrzenne 31876
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 748
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 2896
Obwieszczenia 2019 6239
Obwieszczenia 2018 9625
Obwieszczenia 2017 6798
Obwieszczenia 2016 6265
Obwieszczenia IZiG 8531
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 357
Inwestycje celu publicznego 146418
Obwieszczenia 2020 7443
Obwieszczenia 2019 35785
Obwieszczenia 2018 29149
Obwieszczenia wcześniejsze 80991
Obwieszczenia 2021 6743
Obwieszczenia 2022 1023
Warunki zabudowy 264
dla inwestycji posiadających decyzję środowiskową 1707
Środowiskowe uwarunkowania 65681
Łowiectwo 45963
Rejestr informacji o środowisku 223909
Pomoc publiczna i inne ulgi 21610
Gospodarka odpadami 57433
Informacje dla mieszkańców gminy 3109
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 2021
Rejestr działalności regulowanej 4504
Punkty zbierania odpadów komunalnych 2989
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 1191
ANALIZY 3416
Informacja o osiągniętych poziomach 2589
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1416
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1517
Azbest 12643
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 12512
Tablica informacyjna 29931
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 5599
Załatwianie spraw 36414
Podatki i opłaty 114459
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36241
Opieka społeczna 55839
RODO 7326
Elektroniczna skrzynka podawcza 26361
Zamówienia publiczne 718000
Informacje 17220
Przetargi 565717
Przetargi jednostek 77755
2018 79795
2017 61408
2016 60337
2015 23579
2014 37247
2013 53254
2012 41178
2011 30863
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 13807
2016 16479
2017 46091
2018 32669
Zamówienia rok 2019 31916
Zamówienia rok 2020 25064
Zamówienia rok 2021 4687
Zamówienia rok 2022 1188
Ogłoszenia 40930
Platforma Zakupowa 2116
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 51583
Sprzedaż nieruchomiści 56870
Sprzedaż nieruchomości 2022 6804
Sprzedaż nieruchomości 2021 36884
Sprzedaż nieruchomości 2020 20252
Sprzedaż nieruchomości 2018 61916
Sprzedaż nieruchomości 2019 49723
Sprzedaż nieruchomości 2016 128751
Sprzedaż nieruchomości 2017 61831
Sprzedaż nieruchomości 2015 117275
Sprzedaż nieruchomości 2014 138782
Sprzedaż nieruchomości 2013 114756
Sprzedaż nieruchomości 2012 52676
Sprzedaż mienia 4686
Sprzedaż mienia 2019 12225
Sprzedaż mienia 2020 11215
Sprzedaż mienia 2021 1710
Sprzedaż mienia 2022 1590
Dzierżawy 13521
Dzierżawy 2021 3167
Dzierżawy 2013 4145
Dzierżawy 2020 1550
Dzierżawy 2022 345
Informacja o stanie mienia komunalnego 6158
Sprawozdania i Opinie RIO 26412
Sprawozdania 43801
Petycje 34386
Petycje OD ROKU 2021 767
Petycje ROK 2020 4049
Petycje ROK 2019 8367
Petycje ROK 2018 4680
Petycje ROK 2017 3673
Petycje ROK 2016 8903
Zbiorcza informacja o petycjach 352
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 5842
WYBORY I REFERENDA, SPISY 46344
Wybory samorządowe 2717
2018 43048
2018 Informacje z PKW 2643
2017 19031
Wybory do Sejmu i Senatu RP 22012
Referenda 22782
Wybory prezydenckie 34150
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2941
Wybory ławników 18589
Wybory ławników 2019 4339
Wybory ławników 2015 2105
Wybory sołtysów i rad sołeckich 29351
Wybory uzupełniające 2022 317
Informacja o rejestrze wyborców 6506
Wybory do Parlamentu Europejskiego 15831
Powszechny Spis Rolny 2020 437
Nabór 1674
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 567
Nabór uzupełniający 555
Nabór 1462
Informacje 1087
Dostępność 441
Deklaracja dostępności 538
Raport o stanie zapewniania dostępności 493
Zapewnienie dostępności 624
Plan zapewnienia dostępności 293
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 999

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5060858
Redakcja biuletynu 15338
Mapa serwisu 11955
Statystyki 11916
Kanały RSS 9645
Kontakt 146459
« powrót do poprzedniej strony