ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 39864
SAMORZĄD 27229
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 30243
VIII kadencja (2018-2023) 3779
Sesje 2418
Zawiadomienie o sesji Rady 12499
Realizacja sesji 12549
Imienne wykazy głosowań 1787
Komisje Rady 770
Terminy posiedzeń 17281
Komisja Rewizyjna 1637
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 389
Komisja Budżetu i Finansów 355
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 385
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 337
Realizacja posiedzeń 526
Komisja Rewizyjna 7221
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2364
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 1023
Wspólne posiedzenia komisji 8098
Interpelacje i zapytania 13832
Dane kontaktowe radnych 1464
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 482
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2199
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 1784
Archiwum (kadencja VI i VII) 8050
Skład personalny 1542
Sesje 422
Zawiadomienie o sesji Rady 21848
Protokoły z sesji 19623
Komisje rady 382
Terminy posiedzeń 20728
Komisja Rewizyjna 2255
Komisja Budżetu i Finansów 1914
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1893
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1367
Protokoły z posiedzeń komisji 346
Komisji Rewizyjnej 12766
Komisji Budżetu i Finansów 1246
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1612
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 336
Połączone posiedzenia komisji 13129
Komisji Budżetu i Gospodarki 2140
Komisji Spraw Społecznych 2669
Burmistrz Sulęcina 15305
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 13521
Młodzieżowa Rada Miejska 1766
Sulęcińska Rada Seniorów 5070
Urząd Miejski 97031
Podmioty gminy 18450
Jednostki organizacyjne 87551
Spółki prawa handlowego 26428
Instytucje kultury 24849
Akty zasadnicze 18538
Statut 12913
Regulamin organizacyjny 23215
Akty przedmiotowe 34329
Zarządzenia 15200
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 446769
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 25901
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 35100
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 33696
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 51001
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 40076
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 63957
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 44046
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 181982
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 157431
Uchwały 1514163
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8290
Oświadczenia 442883
Raport o Stanie Gminy 1196
BUDŻET I MAJĄTEK 2102
Budżet Gminy 567
Budżet 517
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 5204
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 6687
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1474
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1000
Opinie RIO 29640
Sprawozdania finansowe i budżetowe 775
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 123
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 2550
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 5557
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 3980
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 4139
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 4841
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 3688
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 3835
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 6309
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 5956
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 4702
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1401
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1269
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 4987
Budżet obywatelski 1504
Majątek Gminy 436
informacja o stanie mienia 3336
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 46266
Oświata [informacje] 55939
Ogłoszenia o naborze 510131
Organizacje pozarządowe 206520
Oświadczenia majątkowe 1217440
Oferty inwestycyjne 4731
Rejestr Instytucji Kultury 12018
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 611
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 12748
Zagospodarowanie przestrzenne 25658
Obwieszczenia 2019 3056
Obwieszczenia 2018 5074
Obwieszczenia 2017 3919
Obwieszczenia 2016 3451
Obwieszczenia IZiG 4880
Inwestycje celu publicznego 123428
Obwieszczenia 2020 223
Obwieszczenia 2019 15697
Obwieszczenia 2018 13783
Obwieszczenia wcześniejsze 40976
Środowiskowe uwarunkowania 25012
Łowiectwo 18552
Rejestr informacji o środowisku 147180
Pomoc publiczna i inne ulgi 18097
Gospodarka odpadami 44282
Informacje dla mieszkańców gminy 633
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 221
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 378
Rejestr działalności regulowanej 576
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 382
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 143
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 124
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 143
ANALIZY 459
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 282
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 283
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 324
Azbest 5982
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 8711
Tablica informacyjna 12151
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 697
Załatwianie spraw 26325
Podatki i opłaty 81631
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27349
Opieka społeczna 45502
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 3400
Elektroniczna skrzynka podawcza 21088
Zamówienia publiczne 507827
Informacje 8733
Przetargi 387560
Przetargi jednostek 70982
2018 40001
2017 46848
2016 46211
2015 19478
2014 28674
2013 42325
2012 32927
2011 23844
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 6525
2016 13612
2017 34751
2018 25680
Zamówienia rok 2019 26781
Ogłoszenia 17024
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 41091
Sprzedaż nieruchomiści 49031
Sprzedaż nieruchomości 2020 3923
Sprzedaż nieruchomości 2019 24433
Sprzedaż nieruchomości 2018 37741
Sprzedaż nieruchomości 2016 91476
Sprzedaż nieruchomości 2017 43257
Sprzedaż nieruchomości 2015 85746
Sprzedaż nieruchomości 2014 107788
Sprzedaż nieruchomości 2013 88930
Sprzedaż nieruchomości 2012 42081
Sprzedaż mienia 928
Sprzedaż mienia 2019 5266
Sprzedaż mienia 2020 2623
Dzierżawy 11448
Dzierżawy 2013 3427
Dzierżawy 2020 382
Informacja o stanie mienia komunalnego 3963
Sprawozdania i Opinie RIO 21803
Sprawozdania 34621
Petycje 25592
Petycje ROK 2020 235
Petycje ROK 2019 3168
Petycje ROK 2018 1727
Petycje ROK 2017 1640
Petycje ROK 2016 3265
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 2847
WYBORY I REFERENDA, SPISY 42368
Wybory samorządowe 2150
2018 25785
2018 Informacje z PKW 2049
2017 10091
Wybory do Sejmu i Senatu RP 17588
Referenda 17578
Wybory prezydenckie 25214
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1092
Wybory ławników 14650
Wybory ławników 2019 496
Wybory ławników 2015 178
Wybory sołtysów i rad sołeckich 16030
Informacja o rejestrze wyborców 4703
Wybory do Parlamentu Europejskiego 8430
Powszechny Spis Rolny 2020 53
Nabór 80

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3457029
Redakcja biuletynu 13130
Mapa serwisu 9837
Statystyki 10166
Kanały RSS 8276
Kontakt 104031
« powrót do poprzedniej strony