ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 56712
SAMORZĄD 34636
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 41450
Terminy posiedzeń 7645
Sesje 37207
Posiedzenia Komsiji 43562
Kontrole Komisji Rewizyjnej 784
Protokoły 2440
Sesje 31087
Posiedzenia Komisji 395
Komisja Rewizyjna 20889
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 7242
Komisja Budżetu i Finansów 7586
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 8178
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 7464
Wspólne posiedzenia komisji 11316
Imienne wykazy głosowań 1345
Interpelacje i zapytania 11982
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 1277
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 5756
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 4561
Archiwum (kadencja VI i VII) 18934
Skład personalny 3822
Sesje 884
Zawiadomienie o sesji Rady 51199
Protokoły z sesji 45500
Komisje rady 807
Terminy posiedzeń 47225
Komisja Rewizyjna 4815
Komisja Budżetu i Finansów 4187
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 4145
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 3090
Protokoły z posiedzeń komisji 716
Komisji Rewizyjnej 33516
Komisji Budżetu i Finansów 3160
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 3695
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 789
Połączone posiedzenia komisji 31594
Komisji Budżetu i Gospodarki 5179
Komisji Spraw Społecznych 6957
Burmistrz Sulęcina 20842
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 36950
Młodzieżowa Rada Miejska 3797
Sulęcińska Rada Seniorów 14549
Urząd Miejski 138980
Podmioty gminy 23981
Jednostki organizacyjne 122307
Spółki prawa handlowego 43743
Instytucje kultury 41777
Akty zasadnicze 23938
Statut 17769
Regulamin organizacyjny 33044
Akty przedmiotowe 44893
Zarządzenia 832575
2010-2018 790
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 16104
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 14385
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 8023
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 9260
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 7771
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 10983
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 8797
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 46491
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 41300
Uchwały 3057935
Oświadczenia 1631584
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 5910
Budżet Gminy 1713
Budżet 1439
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 17551
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 22811
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 4861
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3711
Opinie RIO 89407
Sprawozdania finansowe i budżetowe 46401
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 13314
Budżet obywatelski 4421
Majątek Gminy 1299
informacja o stanie mienia 11009
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 60617
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 18201
Zagospodarowanie przestrzenne 34577
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 1670
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 4874
Obwieszczenia 2019 7765
Obwieszczenia 2018 11680
Obwieszczenia 2017 7925
Obwieszczenia 2016 7564
Obwieszczenia IZiG 10052
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 1052
Obwieszczenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3628
Obwieszczenia Plan miejscowy wiatraki Ośno Lubuskie 290
Obwieszczenia 2023 98
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 146
Inwestycje celu publicznego 154315
Obwieszczenia 2020 11226
Obwieszczenia 2019 44619
Obwieszczenia 2018 35435
Obwieszczenia wcześniejsze 98282
Obwieszczenia 2021 11523
Obwieszczenia 2022 3240
Obwieszczenia 2023 637
Warunki zabudowy 846
dla inwestycji posiadających decyzję środowiskową 9245
Środowiskowe uwarunkowania 96876
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – nieuregulowany stan prawny , brak adresu 78
Łowiectwo 62620
TABLICA INFORMACYJNA 40019
Oświata [informacje] 85293
Konsultacje społeczne 1307
W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sulęcin 621
Zniesienie urzędowych nazw miejscowości 1019
Program Ochrony Środowiska 531
Ogłoszenia o naborze 787783
Środki na odbudowę zabytków 755
Organizacje pozarządowe 336662
Oświadczenia majątkowe 1832029
ODPADY KOMUNALNE 60605
Informacja o GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 4508
Rejestr działalności regulowanej 7769
ANALIZY 5468
Informacja o osiągniętych poziomach 4111
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2228
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2119
Azbest 15721
Pomoc publiczna i inne ulgi 23072
Program Ochrony Środowiska 205
Rejestr informacji o środowisku 254152
Rejestr Instytucji Kultury 17639
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 3039
KONKURSY 340
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 14078
Raport o stanie gminy 1530
Załatwianie spraw 40862
RODO 9311
Elektroniczna skrzynka podawcza 28851
Zamówienia publiczne 820710
Informacje 22717
Przetargi 639530
Przetargi jednostek 81682
2018 86581
2017 67569
2016 65248
2015 24905
2014 40643
2013 57598
2012 44515
2011 33474
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 20674
2016 17605
2017 50728
2018 34966
Zamówienia rok 2019 33405
Zamówienia rok 2020 28826
Zamówienia rok 2021 6412
Zamówienia rok 2022 4868
Zamówienia rok 2023 2386
Ogłoszenia 53758
Platforma Zakupowa 3598
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 56156
Sprzedaż nieruchomiści 59811
Sprzedaż nieruchomości 2023 9306
Sprzedaż nieruchomości 2022 17478
Sprzedaż nieruchomości 2021 42674
Sprzedaż nieruchomości 2020 25882
Sprzedaż nieruchomości 2018 71293
Sprzedaż nieruchomości 2019 58832
Sprzedaż nieruchomości 2016 142921
Sprzedaż nieruchomości 2017 69404
Sprzedaż nieruchomości 2015 128881
Sprzedaż nieruchomości 2014 152509
Sprzedaż nieruchomości 2013 125463
Sprzedaż nieruchomości 2012 57010
Sprzedaż mienia 7604
Sprzedaż mienia 2019 15322
Sprzedaż mienia 2020 14577
Sprzedaż mienia 2021 2521
Sprzedaż mienia 2022 4795
Dzierżawy 16316
Dzierżawy 2021 5042
Dzierżawy 2013 4490
Dzierżawy 2020 2100
Dzierżawy 2022 2329
Informacja o stanie mienia komunalnego 7380
Petycje 38554
Petycje OD ROKU 2021 4053
Petycje ROK 2020 5960
Petycje ROK 2019 10526
Petycje ROK 2018 5865
Petycje ROK 2017 4665
Petycje ROK 2016 11567
Zbiorcza informacja o petycjach 1589
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 7338
WYBORY I REFERENDA, SPISY 48735
Wybory do Sejmu i Senatu RP 25798
Wybory samorządowe 3069
Wybory prezydenckie 38197
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 4052
Wybory do Parlamentu Europejskiego 18635
Referenda 25151
Informacja o rejestrze wyborców 7356
Wybory sołtysów i rad sołeckich 36032
Wybory uzupełniające 2022 898
Wybory ławników 19802
wybory ławników 2023 415
Wybory ławników 2019 6230
Dostępność 1154
Deklaracja dostępności 1180
Raport o stanie zapewniania dostępności 1040
Zapewnienie dostępności 1261
Plan zapewnienia dostępności 767
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin do roku 2027 3401
Gminna ewidencja zabytków 677

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5725626
Redakcja biuletynu 16232
Mapa serwisu 12766
Statystyki 12664
Kanały RSS 10196
Kontakt 167903
« powrót do poprzedniej strony