ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 54503
SAMORZĄD 33777
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 39830
Terminy posiedzeń 7301
Sesje 28844
Posiedzenia Komsiji 33327
Kontrole Komisji Rewizyjnej 175
Protokoły 2196
Sesje 23364
Posiedzenia Komisji 302
Komisja Rewizyjna 15874
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5616
Komisja Budżetu i Finansów 4844
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 5360
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 5030
Wspólne posiedzenia komisji 8897
Imienne wykazy głosowań 1011
Interpelacje i zapytania 8801
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 1156
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 5316
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 4210
Burmistrz Sulęcina 20186
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 33527
Młodzieżowa Rada Miejska 3584
Sulęcińska Rada Seniorów 13258
Urząd Miejski 132709
Podmioty gminy 23365
Jednostki organizacyjne 117648
Spółki prawa handlowego 41443
Instytucje kultury 39995
Akty zasadnicze 23196
Statut 17229
Regulamin organizacyjny 31499
Akty przedmiotowe 43541
Zarządzenia 687291
2010-2018 664
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 12881
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 11718
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 6476
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 7247
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 6323
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 8354
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 6988
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 38983
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 34310
Uchwały 2866224
Oświadczenia 1491099
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 5309
Budżet Gminy 1578
Budżet 1327
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 15761
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 20410
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 4382
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3322
Opinie RIO 81776
Sprawozdania finansowe i budżetowe 37973
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 11780
Budżet obywatelski 3986
Majątek Gminy 1195
informacja o stanie mienia 9724
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 58593
Środki na odbudowę zabytków 348
Konsultacje społeczne 1121
W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sulęcin 209
Zniesienie urzędowych nazw miejscowości 722
Program Ochrony Środowiska 324
Oświata [informacje] 81672
Ogłoszenia o naborze 762175
Organizacje pozarządowe 322976
Oświadczenia majątkowe 1763065
Rejestr Instytucji Kultury 16962
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 2717
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 17453
Zagospodarowanie przestrzenne 33518
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 1304
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 4127
Obwieszczenia 2019 7252
Obwieszczenia 2018 10933
Obwieszczenia 2017 7495
Obwieszczenia 2016 7035
Obwieszczenia IZiG 9384
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 773
Obwieszczenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1840
Inwestycje celu publicznego 151490
Obwieszczenia 2020 9706
Obwieszczenia 2019 41331
Obwieszczenia 2018 32991
Obwieszczenia wcześniejsze 91252
Obwieszczenia 2021 9491
Obwieszczenia 2022 2286
Obwieszczenia 2023 90
Warunki zabudowy 575
dla inwestycji posiadających decyzję środowiskową 5641
Środowiskowe uwarunkowania 83925
Łowiectwo 55983
Gospodarka odpadami 59737
Informacja o GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 3943
Rejestr działalności regulowanej 6583
ANALIZY 4495
Informacja o osiągniętych poziomach 3536
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1879
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1873
Azbest 14603
Rejestr informacji o środowisku 242284
Pomoc publiczna i inne ulgi 22462
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 13515
TABLICA INFORMACYJNA 35933
Program Ochrony Środowiska 85
Raport o stanie gminy 145
Załatwianie spraw 39248
Podatki i opłaty 123136
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38214
Opieka społeczna 58410
RODO 8471
Elektroniczna skrzynka podawcza 27842
Zamówienia publiczne 784725
Informacje 20566
Przetargi 610820
Przetargi jednostek 80159
2018 85256
2017 65162
2016 63428
2015 24421
2014 39536
2013 56042
2012 43326
2011 32571
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 17765
2016 17160
2017 49149
2018 34143
Zamówienia rok 2019 32837
Zamówienia rok 2020 28509
Zamówienia rok 2021 6225
Zamówienia rok 2022 3671
Zamówienia rok 2023 132
Ogłoszenia 49277
Platforma Zakupowa 3088
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 54302
Sprzedaż nieruchomiści 58750
Sprzedaż nieruchomości 2023 3524
Sprzedaż nieruchomości 2022 15021
Sprzedaż nieruchomości 2021 41055
Sprzedaż nieruchomości 2020 23862
Sprzedaż nieruchomości 2018 68090
Sprzedaż nieruchomości 2019 55724
Sprzedaż nieruchomości 2016 138060
Sprzedaż nieruchomości 2017 66658
Sprzedaż nieruchomości 2015 125094
Sprzedaż nieruchomości 2014 148111
Sprzedaż nieruchomości 2013 122123
Sprzedaż nieruchomości 2012 55533
Sprzedaż mienia 6404
Sprzedaż mienia 2019 14198
Sprzedaż mienia 2020 13271
Sprzedaż mienia 2021 2183
Sprzedaż mienia 2022 3499
Dzierżawy 15070
Dzierżawy 2021 4352
Dzierżawy 2013 4367
Dzierżawy 2020 1888
Dzierżawy 2022 1894
Informacja o stanie mienia komunalnego 6915
Petycje 36888
Petycje OD ROKU 2021 2558
Petycje ROK 2020 5200
Petycje ROK 2019 9749
Petycje ROK 2018 5439
Petycje ROK 2017 4326
Petycje ROK 2016 10593
Zbiorcza informacja o petycjach 1066
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 6731
WYBORY I REFERENDA, SPISY 47164
Wybory samorządowe 2849
2018 47232
2018 Informacje z PKW 2786
2017 21026
Wybory do Sejmu i Senatu RP 22929
Referenda 24186
Wybory prezydenckie 36378
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 3443
Wybory ławników 19360
wybory ławników 2023 58
Wybory ławników 2019 5477
Wybory ławników 2015 2698
Wybory sołtysów i rad sołeckich 33120
Wybory uzupełniające 2022 623
Informacja o rejestrze wyborców 6957
Wybory do Parlamentu Europejskiego 17631
Powszechny Spis Rolny 2020 530
Nabór 2123
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 681
Nabór uzupełniający 799
Nabór 1799
Informacje 1408
Dostępność 813
Deklaracja dostępności 838
Raport o stanie zapewniania dostępności 809
Zapewnienie dostępności 968
Plan zapewnienia dostępności 578
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin do roku 2027 2365
Gminna ewidencja zabytków 85

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5473435
Redakcja biuletynu 15812
Mapa serwisu 12425
Statystyki 12309
Kanały RSS 9935
Kontakt 159942
« powrót do poprzedniej strony