ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 42487
SAMORZĄD 28779
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 32511
VIII kadencja (2018-2023) 4767
Sesje 3191
Zawiadomienie o sesji Rady 19744
Realizacja sesji 20072
Imienne wykazy głosowań 2343
Komisje Rady 1022
Terminy posiedzeń 29512
Komisja Rewizyjna 2152
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 542
Komisja Budżetu i Finansów 493
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 522
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 510
Realizacja posiedzeń 689
Komisja Rewizyjna 12624
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4241
Komisja Budżetu i Finansów 122
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 1673
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 117
Wspólne posiedzenia komisji 12952
Interpelacje i zapytania 18656
Dane kontaktowe radnych 2038
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 633
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2845
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2313
Archiwum (kadencja VI i VII) 10105
Skład personalny 2078
Sesje 581
Zawiadomienie o sesji Rady 27735
Protokoły z sesji 24543
Komisje rady 518
Terminy posiedzeń 26037
Komisja Rewizyjna 2825
Komisja Budżetu i Finansów 2449
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2420
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1828
Protokoły z posiedzeń komisji 463
Komisji Rewizyjnej 16023
Komisji Budżetu i Finansów 1732
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2108
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 478
Połączone posiedzenia komisji 16396
Komisji Budżetu i Gospodarki 2836
Komisji Spraw Społecznych 3560
Burmistrz Sulęcina 16461
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 16764
Młodzieżowa Rada Miejska 2259
Sulęcińska Rada Seniorów 6719
Urząd Miejski 102601
Podmioty gminy 19616
Jednostki organizacyjne 93475
Spółki prawa handlowego 28973
Instytucje kultury 27399
Akty zasadnicze 19654
Statut 13811
Regulamin organizacyjny 24506
Akty przedmiotowe 36255
Zarządzenia 20635
2010-2018 38
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 31
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 24
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 20
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 16
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 20
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 22
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 23
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 289
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 234
Uchwały 1824915
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8759
Oświadczenia 687642
Raport o Stanie Gminy 1895
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 2663
Budżet Gminy 726
Budżet 708
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 7137
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 9384
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1993
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1515
Opinie RIO 41330
Sprawozdania finansowe i budżetowe 1024
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 523
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 4029
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 7308
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 5263
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 5513
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 6255
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 4937
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 5114
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 8428
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 7972
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 6203
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1838
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1741
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 6177
Budżet obywatelski 2025
Majątek Gminy 587
informacja o stanie mienia 4569
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 47050
Oświata [informacje] 62210
Ogłoszenia o naborze 572185
Organizacje pozarządowe 232749
Oświadczenia majątkowe 1361540
Oferty inwestycyjne 4936
Rejestr Instytucji Kultury 12909
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 1097
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 13728
Zagospodarowanie przestrzenne 27486
Obwieszczenia 2020 403
Obwieszczenia 2019 4003
Obwieszczenia 2018 6236
Obwieszczenia 2017 4623
Obwieszczenia 2016 4084
Obwieszczenia IZiG 5666
Inwestycje celu publicznego 131225
Obwieszczenia 2020 1471
Obwieszczenia 2019 22146
Obwieszczenia 2018 18571
Obwieszczenia wcześniejsze 52175
Obwieszczenia 2021 161
Środowiskowe uwarunkowania 31928
Łowiectwo 26318
Rejestr informacji o środowisku 173722
Pomoc publiczna i inne ulgi 19085
Gospodarka odpadami 49320
Informacje dla mieszkańców gminy 1304
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 439
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 728
Rejestr działalności regulowanej 1051
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 776
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 250
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 233
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 244
ANALIZY 1041
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 589
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 584
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 676
Azbest 7681
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 9630
Tablica informacyjna 16792
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 1738
Załatwianie spraw 28440
Podatki i opłaty 89807
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29599
Opieka społeczna 48498
Sprawy obywatelskie 2213
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 4309
Elektroniczna skrzynka podawcza 22390
Zamówienia publiczne 574741
Informacje 11167
Przetargi 447943
Przetargi jednostek 72931
2018 49201
2017 51394
2016 51067
2015 21251
2014 31044
2013 44931
2012 35172
2011 25955
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 8241
2016 14532
2017 38126
2018 28641
Zamówienia rok 2019 29292
Zamówienia rok 2020 8655
Ogłoszenia 23589
Platforma Zakupowa 250
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 44639
Sprzedaż nieruchomiści 52288
Sprzedaż nieruchomości 2021 703
Sprzedaż nieruchomości 2020 10470
Sprzedaż nieruchomości 2019 32921
Sprzedaż nieruchomości 2018 44979
Sprzedaż nieruchomości 2016 103408
Sprzedaż nieruchomości 2017 48852
Sprzedaż nieruchomości 2015 95657
Sprzedaż nieruchomości 2014 116962
Sprzedaż nieruchomości 2013 96101
Sprzedaż nieruchomości 2012 44937
Sprzedaż mienia 2048
Sprzedaż mienia 2019 7385
Sprzedaż mienia 2020 5429
Dzierżawy 12072
Dzierżawy 2021 67
Dzierżawy 2013 3648
Dzierżawy 2020 757
Informacja o stanie mienia komunalnego 4503
Sprawozdania i Opinie RIO 22848
Sprawozdania 37405
Petycje 27302
Petycje ROK 2020 1148
Petycje ROK 2019 4756
Petycje ROK 2018 2672
Petycje ROK 2017 2288
Petycje ROK 2016 4534
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 3632
WYBORY I REFERENDA, SPISY 44132
Wybory samorządowe 2305
2018 31737
2018 Informacje z PKW 2225
2017 12551
Wybory do Sejmu i Senatu RP 19059
Referenda 18961
Wybory prezydenckie 27578
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1622
Wybory ławników 15967
Wybory ławników 2019 1574
Wybory ławników 2015 523
Wybory sołtysów i rad sołeckich 19495
Informacja o rejestrze wyborców 5262
Wybory do Parlamentu Europejskiego 10902
Powszechny Spis Rolny 2020 178
Nabór 446
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 57
Nabór 350
Informacje 30
Deklaracja dostępności 554

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3883421
Redakcja biuletynu 13770
Mapa serwisu 10315
Statystyki 10597
Kanały RSS 8693
Kontakt 116972
« powrót do poprzedniej strony