ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 40651
SAMORZĄD 27719
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 31132
VIII kadencja (2018-2023) 4112
Sesje 2692
Zawiadomienie o sesji Rady 15414
Realizacja sesji 15597
Imienne wykazy głosowań 2006
Komisje Rady 870
Terminy posiedzeń 22281
Komisja Rewizyjna 1853
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 459
Komisja Budżetu i Finansów 409
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 440
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 405
Realizacja posiedzeń 583
Komisja Rewizyjna 9425
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3040
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 1278
Wspólne posiedzenia komisji 10101
Interpelacje i zapytania 15733
Dane kontaktowe radnych 1705
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 534
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2470
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2007
Archiwum (kadencja VI i VII) 8923
Skład personalny 1769
Sesje 496
Zawiadomienie o sesji Rady 24442
Protokoły z sesji 21867
Komisje rady 444
Terminy posiedzeń 22983
Komisja Rewizyjna 2493
Komisja Budżetu i Finansów 2120
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2105
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1547
Protokoły z posiedzeń komisji 402
Komisji Rewizyjnej 13885
Komisji Budżetu i Finansów 1445
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1820
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 399
Połączone posiedzenia komisji 14376
Komisji Budżetu i Gospodarki 2445
Komisji Spraw Społecznych 3027
Burmistrz Sulęcina 15686
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 14786
Młodzieżowa Rada Miejska 1963
Sulęcińska Rada Seniorów 5733
Urząd Miejski 98870
Podmioty gminy 18828
Jednostki organizacyjne 89657
Spółki prawa handlowego 27404
Instytucje kultury 25758
Akty zasadnicze 18889
Statut 13233
Regulamin organizacyjny 23685
Akty przedmiotowe 34965
Zarządzenia 15543
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 537043
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 27995
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 36678
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 35100
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 52420
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 41097
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 65469
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 45396
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 189666
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 163601
Uchwały 1622360
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8441
Oświadczenia 532153
Raport o Stanie Gminy 1427
BUDŻET I MAJĄTEK 2299
Budżet Gminy 612
Budżet 580
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 5826
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 7637
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1659
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1175
Opinie RIO 34318
Sprawozdania finansowe i budżetowe 859
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 255
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 3080
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 6256
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 4463
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 4682
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 5409
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 4176
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 4326
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 7180
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 6793
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 5304
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1558
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1443
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 5475
Budżet obywatelski 1711
Majątek Gminy 495
informacja o stanie mienia 3814
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 46517
Oświata [informacje] 58059
Ogłoszenia o naborze 532065
Organizacje pozarządowe 216323
Oświadczenia majątkowe 1265169
Oferty inwestycyjne 4801
Rejestr Instytucji Kultury 12297
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 764
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 13092
Zagospodarowanie przestrzenne 26360
Obwieszczenia 2020 115
Obwieszczenia 2019 3425
Obwieszczenia 2018 5540
Obwieszczenia 2017 4188
Obwieszczenia 2016 3684
Obwieszczenia IZiG 5187
Inwestycje celu publicznego 126461
Obwieszczenia 2020 557
Obwieszczenia 2019 18308
Obwieszczenia 2018 15659
Obwieszczenia wcześniejsze 45494
Środowiskowe uwarunkowania 27433
Łowiectwo 21528
Rejestr informacji o środowisku 155935
Pomoc publiczna i inne ulgi 18429
Gospodarka odpadami 46115
Informacje dla mieszkańców gminy 853
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 290
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 507
Rejestr działalności regulowanej 758
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 516
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 180
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 160
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 177
ANALIZY 673
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 379
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 376
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 449
Azbest 6591
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 9032
Tablica informacyjna 13900
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 1039
Załatwianie spraw 26859
Podatki i opłaty 84086
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28108
Opieka społeczna 46638
Sprawy obywatelskie 2210
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 3758
Elektroniczna skrzynka podawcza 21513
Zamówienia publiczne 529405
Informacje 9533
Przetargi 406395
Przetargi jednostek 71631
2018 42686
2017 48623
2016 48091
2015 20111
2014 29505
2013 43385
2012 33794
2011 24706
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 6991
2016 13991
2017 36207
2018 27254
Zamówienia rok 2019 28165
Zamówienia rok 2020 2388
Ogłoszenia 18771
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 42189
Sprzedaż nieruchomiści 50090
Sprzedaż nieruchomości 2020 6602
Sprzedaż nieruchomości 2019 27803
Sprzedaż nieruchomości 2018 40679
Sprzedaż nieruchomości 2016 96188
Sprzedaż nieruchomości 2017 45468
Sprzedaż nieruchomości 2015 89762
Sprzedaż nieruchomości 2014 111526
Sprzedaż nieruchomości 2013 91583
Sprzedaż nieruchomości 2012 43202
Sprzedaż mienia 1259
Sprzedaż mienia 2019 6095
Sprzedaż mienia 2020 3589
Dzierżawy 11656
Dzierżawy 2013 3503
Dzierżawy 2020 481
Informacja o stanie mienia komunalnego 4157
Sprawozdania i Opinie RIO 22172
Sprawozdania 35710
Petycje 26264
Petycje ROK 2020 465
Petycje ROK 2019 3841
Petycje ROK 2018 2139
Petycje ROK 2017 1911
Petycje ROK 2016 3819
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 3097
WYBORY I REFERENDA, SPISY 43022
Wybory samorządowe 2199
2018 28128
2018 Informacje z PKW 2109
2017 11253
Wybory do Sejmu i Senatu RP 18138
Referenda 18155
Wybory prezydenckie 26180
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1325
Wybory ławników 15189
Wybory ławników 2019 875
Wybory ławników 2015 285
Wybory sołtysów i rad sołeckich 17293
Informacja o rejestrze wyborców 4920
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9424
Powszechny Spis Rolny 2020 93
Nabór 202

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3609389
Redakcja biuletynu 13341
Mapa serwisu 10028
Statystyki 10364
Kanały RSS 8458
Kontakt 108461
« powrót do poprzedniej strony