ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 41414
SAMORZĄD 28178
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 31915
VIII kadencja (2018-2023) 4431
Sesje 2957
Zawiadomienie o sesji Rady 17775
Realizacja sesji 17981
Imienne wykazy głosowań 2204
Komisje Rady 941
Terminy posiedzeń 26088
Komisja Rewizyjna 2014
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 504
Komisja Budżetu i Finansów 453
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 486
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 462
Realizacja posiedzeń 632
Komisja Rewizyjna 11242
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3668
Komisja Budżetu i Finansów 20
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 1475
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 18
Wspólne posiedzenia komisji 11714
Interpelacje i zapytania 17562
Dane kontaktowe radnych 1897
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 592
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2696
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2200
Archiwum (kadencja VI i VII) 9692
Skład personalny 1936
Sesje 542
Zawiadomienie o sesji Rady 26650
Protokoły z sesji 23716
Komisje rady 485
Terminy posiedzeń 25032
Komisja Rewizyjna 2692
Komisja Budżetu i Finansów 2318
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2289
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1708
Protokoły z posiedzeń komisji 433
Komisji Rewizyjnej 15228
Komisji Budżetu i Finansów 1605
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1990
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 438
Połączone posiedzenia komisji 15538
Komisji Budżetu i Gospodarki 2647
Komisji Spraw Społecznych 3325
Burmistrz Sulęcina 16136
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 16116
Młodzieżowa Rada Miejska 2135
Sulęcińska Rada Seniorów 6329
Urząd Miejski 100686
Podmioty gminy 19221
Jednostki organizacyjne 91796
Spółki prawa handlowego 28437
Instytucje kultury 26623
Akty zasadnicze 19239
Statut 13560
Regulamin organizacyjny 24205
Akty przedmiotowe 35582
Zarządzenia 15898
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 630893
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 29679
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 38550
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 36537
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 53901
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 42316
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 67153
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 46859
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 197069
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 170170
Uchwały 1732597
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8610
Oświadczenia 621853
Raport o Stanie Gminy 1702
BUDŻET I MAJĄTEK 2452
Budżet Gminy 662
Budżet 645
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 6506
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 8671
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1836
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1361
Opinie RIO 38778
Sprawozdania finansowe i budżetowe 946
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 399
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 3629
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 6879
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 4921
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 5176
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 5935
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 4650
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 4820
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 7950
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 7521
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 5837
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1722
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1610
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 5934
Budżet obywatelski 1884
Majątek Gminy 539
informacja o stanie mienia 4252
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 46875
Oświata [informacje] 60136
Ogłoszenia o naborze 553512
Organizacje pozarządowe 225265
Oświadczenia majątkowe 1314720
Oferty inwestycyjne 4884
Rejestr Instytucji Kultury 12643
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 938
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 13419
Zagospodarowanie przestrzenne 27051
Obwieszczenia 2020 258
Obwieszczenia 2019 3746
Obwieszczenia 2018 5923
Obwieszczenia 2017 4462
Obwieszczenia 2016 3947
Obwieszczenia IZiG 5507
Inwestycje celu publicznego 129417
Obwieszczenia 2020 929
Obwieszczenia 2019 20601
Obwieszczenia 2018 17528
Obwieszczenia wcześniejsze 49668
Środowiskowe uwarunkowania 30146
Łowiectwo 24292
Rejestr informacji o środowisku 165664
Pomoc publiczna i inne ulgi 18844
Gospodarka odpadami 47777
Informacje dla mieszkańców gminy 1043
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 359
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 631
Rejestr działalności regulowanej 914
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 664
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 214
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 199
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 213
ANALIZY 862
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 476
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 479
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 578
Azbest 7188
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 9375
Tablica informacyjna 15528
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 1402
Załatwianie spraw 27490
Podatki i opłaty 86913
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28860
Opieka społeczna 47756
Sprawy obywatelskie 2211
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 4113
Elektroniczna skrzynka podawcza 22001
Zamówienia publiczne 553756
Informacje 10352
Przetargi 428178
Przetargi jednostek 72325
2018 45920
2017 50363
2016 49686
2015 20715
2014 30439
2013 44334
2012 34640
2011 25504
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 7516
2016 14333
2017 37390
2018 28215
Zamówienia rok 2019 28959
Zamówienia rok 2020 5348
Ogłoszenia 21133
Platforma Zakupowa 108
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 43341
Sprzedaż nieruchomiści 51149
Sprzedaż nieruchomości 2020 8546
Sprzedaż nieruchomości 2019 30696
Sprzedaż nieruchomości 2018 43426
Sprzedaż nieruchomości 2016 100619
Sprzedaż nieruchomości 2017 47582
Sprzedaż nieruchomości 2015 93327
Sprzedaż nieruchomości 2014 114833
Sprzedaż nieruchomości 2013 94438
Sprzedaż nieruchomości 2012 44304
Sprzedaż mienia 1661
Sprzedaż mienia 2019 6845
Sprzedaż mienia 2020 4632
Dzierżawy 11879
Dzierżawy 2013 3577
Dzierżawy 2020 631
Informacja o stanie mienia komunalnego 4356
Sprawozdania i Opinie RIO 22587
Sprawozdania 36791
Petycje 26939
Petycje ROK 2020 748
Petycje ROK 2019 4383
Petycje ROK 2018 2450
Petycje ROK 2017 2138
Petycje ROK 2016 4265
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 3355
WYBORY I REFERENDA, SPISY 43679
Wybory samorządowe 2247
2018 30349
2018 Informacje z PKW 2166
2017 12162
Wybory do Sejmu i Senatu RP 18652
Referenda 18643
Wybory prezydenckie 27025
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1496
Wybory ławników 15655
Wybory ławników 2019 1269
Wybory ławników 2015 407
Wybory sołtysów i rad sołeckich 18604
Informacja o rejestrze wyborców 5118
Wybory do Parlamentu Europejskiego 10357
Powszechny Spis Rolny 2020 138
Nabór 316
Deklaracja dostępności 250

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3765127
Redakcja biuletynu 13539
Mapa serwisu 10152
Statystyki 10481
Kanały RSS 8581
Kontakt 112859
« powrót do poprzedniej strony