ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 50360
SAMORZĄD 32009
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 36980
Terminy posiedzeń 6491
Sesje 14097
Posiedzenia Komsiji 14304
Protokoły 1764
Sesje 10217
Posiedzenia Komisji 122
Komisja Rewizyjna 6657
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2487
Komisja Budżetu i Finansów 2078
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 2423
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 2138
Wspólne posiedzenia komisji 3755
Imienne wykazy głosowań 454
Interpelacje i zapytania 3936
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 942
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 4426
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 3492
Burmistrz Sulęcina 18865
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 27348
Młodzieżowa Rada Miejska 3154
Sulęcińska Rada Seniorów 10664
Urząd Miejski 120725
Podmioty gminy 22066
Jednostki organizacyjne 108287
Spółki prawa handlowego 36836
Instytucje kultury 35588
Akty zasadnicze 21917
Statut 15988
Regulamin organizacyjny 28709
Akty przedmiotowe 40674
Zarządzenia 404019
2010-2018 420
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 7377
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 5670
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 3541
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 3835
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 3715
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 5089
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 3495
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 22040
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 20136
Uchwały 2458923
Oświadczenia 1190770
Raport o Stanie Gminy 3895
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 4304
Budżet Gminy 1198
Budżet 1054
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 12114
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 15632
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 3285
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2488
Opinie RIO 64565
Sprawozdania finansowe i budżetowe 21074
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 9478
Budżet obywatelski 3176
Majątek Gminy 975
informacja o stanie mienia 7491
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 54100
Konsultacje społeczne 648
Oświata [informacje] 74150
Ogłoszenia o naborze 692958
Organizacje pozarządowe 289018
Oświadczenia majątkowe 1611171
Rejestr Instytucji Kultury 15485
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 2079
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 15954
Zagospodarowanie przestrzenne 31445
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 546
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 2546
Obwieszczenia 2019 5960
Obwieszczenia 2018 9151
Obwieszczenia 2017 6469
Obwieszczenia 2016 5984
Obwieszczenia IZiG 8097
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 219
Inwestycje celu publicznego 145095
Obwieszczenia 2020 6552
Obwieszczenia 2019 34030
Obwieszczenia 2018 27754
Obwieszczenia wcześniejsze 77184
Obwieszczenia 2021 5625
Obwieszczenia 2022 599
Warunki zabudowy 189
2021 768
Środowiskowe uwarunkowania 59909
Łowiectwo 42865
Rejestr informacji o środowisku 217711
Pomoc publiczna i inne ulgi 21367
Gospodarka odpadami 56726
Informacje dla mieszkańców gminy 2871
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 1816
Rejestr działalności regulowanej 4030
Punkty zbierania odpadów komunalnych 2624
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 996
ANALIZY 2934
Informacja o osiągniętych poziomach 2289
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1289
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1361
Azbest 12006
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 12082
Tablica informacyjna 28193
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 5256
Załatwianie spraw 35030
Podatki i opłaty 111241
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35404
Opieka społeczna 54637
RODO 6865
Elektroniczna skrzynka podawcza 25778
Zamówienia publiczne 700122
Informacje 16000
Przetargi 551922
Przetargi jednostek 76808
2018 77255
2017 60025
2016 58937
2015 23228
2014 36390
2013 51953
2012 40226
2011 30057
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 12649
2016 16231
2017 45082
2018 32109
Zamówienia rok 2019 31565
Zamówienia rok 2020 23295
Zamówienia rok 2021 4087
Zamówienia rok 2022 273
Ogłoszenia 38368
Platforma Zakupowa 1811
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 50673
Sprzedaż nieruchomiści 56210
Sprzedaż nieruchomości 2022 4580
Sprzedaż nieruchomości 2021 35332
Sprzedaż nieruchomości 2020 18923
Sprzedaż nieruchomości 2018 59487
Sprzedaż nieruchomości 2019 47496
Sprzedaż nieruchomości 2016 125244
Sprzedaż nieruchomości 2017 60076
Sprzedaż nieruchomości 2015 114586
Sprzedaż nieruchomości 2014 135619
Sprzedaż nieruchomości 2013 112175
Sprzedaż nieruchomości 2012 51542
Sprzedaż mienia 4131
Sprzedaż mienia 2019 11483
Sprzedaż mienia 2020 10500
Sprzedaż mienia 2021 1503
Sprzedaż mienia 2022 893
Dzierżawy 13300
Dzierżawy 2021 2738
Dzierżawy 2013 4064
Dzierżawy 2020 1433
Dzierżawy 2022 15
Informacja o stanie mienia komunalnego 5865
Sprawozdania i Opinie RIO 25882
Sprawozdania 42916
Petycje 33228
Petycje ROK 2020 3514
Petycje ROK 2019 7758
Petycje ROK 2018 4338
Petycje ROK 2017 3447
Petycje ROK 2016 8322
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 5520
WYBORY I REFERENDA, SPISY 46132
Wybory samorządowe 2662
2018 41572
2018 Informacje z PKW 2580
2017 18360
Wybory do Sejmu i Senatu RP 21739
Referenda 22288
Wybory prezydenckie 33151
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2747
Wybory ławników 18352
Wybory ławników 2019 3831
Wybory ławników 2015 1838
Wybory sołtysów i rad sołeckich 27918
Wybory uzupełniające 2022 151
Informacja o rejestrze wyborców 6317
Wybory do Parlamentu Europejskiego 15187
Powszechny Spis Rolny 2020 395
Nabór 1459
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 518
Nabór uzupełniający 428
Nabór 1298
Informacje 875
Dostępność 321
Deklaracja dostępności 348
Raport o stanie zapewniania dostępności 343
Zapewnienie dostępności 415
Plan zapewnienia dostępności 176
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 557

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4912070
Redakcja biuletynu 15085
Mapa serwisu 11681
Statystyki 11741
Kanały RSS 9507
Kontakt 142317
« powrót do poprzedniej strony