ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 45814
SAMORZĄD 30149
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 34110
VIII kadencja (2018-2023) 5588
Sesje 3925
Zawiadomienie o sesji Rady 27665
Realizacja sesji 26885
Imienne wykazy głosowań 2790
Komisje Rady 1184
Terminy posiedzeń 41113
Komisja Rewizyjna 2649
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 639
Komisja Budżetu i Finansów 584
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 623
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 607
Realizacja posiedzeń 826
Komisja Rewizyjna 17577
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6317
Komisja Budżetu i Finansów 994
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 2848
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 984
Wspólne posiedzenia komisji 16681
Interpelacje i zapytania 24600
Dane kontaktowe radnych 2582
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 767
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 3478
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2821
Archiwum (kadencja VI i VII) 12285
Skład personalny 2675
Sesje 703
Zawiadomienie o sesji Rady 33458
Protokoły z sesji 29721
Komisje rady 624
Terminy posiedzeń 31653
Komisja Rewizyjna 3450
Komisja Budżetu i Finansów 3018
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2957
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 2261
Protokoły z posiedzeń komisji 550
Komisji Rewizyjnej 21046
Komisji Budżetu i Finansów 2197
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2647
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 584
Połączone posiedzenia komisji 21363
Komisji Budżetu i Gospodarki 3635
Komisji Spraw Społecznych 4633
Burmistrz Sulęcina 17508
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 21045
Młodzieżowa Rada Miejska 2628
Sulęcińska Rada Seniorów 8160
Urząd Miejski 110484
Podmioty gminy 20747
Jednostki organizacyjne 99742
Spółki prawa handlowego 32037
Instytucje kultury 30275
Akty zasadnicze 20685
Statut 14722
Regulamin organizacyjny 26051
Akty przedmiotowe 38239
Zarządzenia 159056
2010-2018 191
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 3009
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 2395
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 1438
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 1592
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 1607
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 2448
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 1493
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 9148
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 8251
Uchwały 2083009
Oświadczenia 888307
Raport o Stanie Gminy 2711
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 3419
Budżet Gminy 923
Budżet 873
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 9209
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 11960
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 2556
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1933
Opinie RIO 50563
Sprawozdania finansowe i budżetowe 8901
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 7704
Budżet obywatelski 2502
Majątek Gminy 739
informacja o stanie mienia 5812
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 49853
Oświata [informacje] 66889
Ogłoszenia o naborze 621796
Organizacje pozarządowe 259746
Oświadczenia majątkowe 1467831
Rejestr Instytucji Kultury 13953
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 1546
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 14617
Zagospodarowanie przestrzenne 29338
Obwieszczenia 2020 937
Obwieszczenia 2019 4820
Obwieszczenia 2018 7526
Obwieszczenia 2017 5396
Obwieszczenia 2016 4883
Obwieszczenia IZiG 6605
Inwestycje celu publicznego 136750
Obwieszczenia 2020 3625
Obwieszczenia 2019 27116
Obwieszczenia 2018 22434
Obwieszczenia wcześniejsze 62539
Obwieszczenia 2021 1867
Środowiskowe uwarunkowania 41410
Łowiectwo 32411
Rejestr informacji o środowisku 192871
Pomoc publiczna i inne ulgi 20068
Gospodarka odpadami 53115
Informacje dla mieszkańców gminy 1874
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 1135
Rejestr działalności regulowanej 1723
Punkty zbierania odpadów komunalnych 1331
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 416
ANALIZY 1758
Informacja o osiągniętych poziomach 1254
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 834
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 940
Azbest 9564
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 10679
Tablica informacyjna 21473
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 3252
Załatwianie spraw 31348
Podatki i opłaty 98617
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32278
Opieka społeczna 50990
RODO 5274
Elektroniczna skrzynka podawcza 23740
Zamówienia publiczne 629918
Informacje 13171
Przetargi 493225
Przetargi jednostek 74541
2018 61696
2017 55091
2016 54398
2015 22140
2014 33227
2013 47751
2012 37239
2011 27672
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 10211
2016 15311
2017 41114
2018 30124
Zamówienia rok 2019 30276
Zamówienia rok 2020 19890
Zamówienia rok 2021 968
Ogłoszenia 29449
Platforma Zakupowa 800
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 47782
Sprzedaż nieruchomiści 54146
Sprzedaż nieruchomości 2021 13230
Sprzedaż nieruchomości 2020 14280
Sprzedaż nieruchomości 2019 39327
Sprzedaż nieruchomości 2018 50903
Sprzedaż nieruchomości 2016 112254
Sprzedaż nieruchomości 2017 53516
Sprzedaż nieruchomości 2015 103564
Sprzedaż nieruchomości 2014 125025
Sprzedaż nieruchomości 2013 102756
Sprzedaż nieruchomości 2012 47632
Sprzedaż mienia 2958
Sprzedaż mienia 2019 9041
Sprzedaż mienia 2020 7727
Sprzedaż mienia 2021 347
Dzierżawy 12596
Dzierżawy 2021 1026
Dzierżawy 2013 3815
Dzierżawy 2020 1035
Informacja o stanie mienia komunalnego 5055
Sprawozdania i Opinie RIO 24019
Sprawozdania 39653
Petycje 29559
Petycje ROK 2020 2143
Petycje ROK 2019 5934
Petycje ROK 2018 3333
Petycje ROK 2017 2768
Petycje ROK 2016 6070
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 4380
WYBORY I REFERENDA, SPISY 44991
Wybory samorządowe 2477
2018 36030
2018 Informacje z PKW 2404
2017 15146
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20183
Referenda 20462
Wybory prezydenckie 29946
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1999
Wybory ławników 17006
Wybory ławników 2019 2442
Wybory ławników 2015 969
Wybory sołtysów i rad sołeckich 22851
Informacja o rejestrze wyborców 5693
Wybory do Parlamentu Europejskiego 12784
Powszechny Spis Rolny 2020 270
Nabór 834
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 284
Nabór uzupełniający 106
Nabór 776
Informacje 327
Deklaracja dostępności 1403
Raport o stanie zapewniania dostępności 422

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4298631
Redakcja biuletynu 14342
Mapa serwisu 10815
Statystyki 10956
Kanały RSS 8995
Kontakt 127931
« powrót do poprzedniej strony