ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 53073
SAMORZĄD 33143
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 38871
Terminy posiedzeń 7000
Sesje 23716
Posiedzenia Komsiji 26449
Protokoły 2036
Sesje 18800
Posiedzenia Komisji 246
Komisja Rewizyjna 12530
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4612
Komisja Budżetu i Finansów 3930
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 4297
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 3909
Wspólne posiedzenia komisji 7210
Imienne wykazy głosowań 849
Interpelacje i zapytania 7261
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 1082
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 5070
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 3998
Burmistrz Sulęcina 19824
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 31517
Młodzieżowa Rada Miejska 3460
Sulęcińska Rada Seniorów 12487
Urząd Miejski 128555
Podmioty gminy 22907
Jednostki organizacyjne 114561
Spółki prawa handlowego 39841
Instytucje kultury 38756
Akty zasadnicze 22707
Statut 16787
Regulamin organizacyjny 30501
Akty przedmiotowe 42494
Zarządzenia 581709
2010-2018 581
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 10882
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 9859
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 5165
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 6043
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 5451
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 7207
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 5649
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 33114
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 29328
Uchwały 2727217
Oświadczenia 1380199
Raport o Stanie Gminy 5100
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 4871
Budżet Gminy 1427
Budżet 1210
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 14433
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 18742
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 3995
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2977
Opinie RIO 74906
Sprawozdania finansowe i budżetowe 31065
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 11058
Budżet obywatelski 3718
Majątek Gminy 1107
informacja o stanie mienia 8850
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 56957
Środki na odbudowę zabytków 84
Konsultacje społeczne 982
Zniesienie urzędowych nazw miejscowości 497
Program Ochrony Środowiska 154
Oświata [informacje] 79471
Ogłoszenia o naborze 740006
Organizacje pozarządowe 311890
Oświadczenia majątkowe 1712058
Rejestr Instytucji Kultury 16618
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 2506
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 17008
Zagospodarowanie przestrzenne 32736
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 1036
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 3529
Obwieszczenia 2019 6757
Obwieszczenia 2018 10365
Obwieszczenia 2017 7196
Obwieszczenia 2016 6686
Obwieszczenia IZiG 9045
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 575
Obwieszczenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 630
Inwestycje celu publicznego 149730
Obwieszczenia 2020 8614
Obwieszczenia 2019 38757
Obwieszczenia 2018 31277
Obwieszczenia wcześniejsze 86719
Obwieszczenia 2021 8168
Obwieszczenia 2022 1746
Warunki zabudowy 394
dla inwestycji posiadających decyzję środowiskową 3284
Środowiskowe uwarunkowania 75472
Łowiectwo 51333
Gospodarka odpadami 58851
Informacja o GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 3601
Rejestr działalności regulowanej 5621
ANALIZY 3929
Informacja o osiągniętych poziomach 3109
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1634
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1706
Azbest 13696
Rejestr informacji o środowisku 234518
Pomoc publiczna i inne ulgi 22146
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 13084
TABLICA INFORMACYJNA 33188
Program Ochrony Środowiska 28
Załatwianie spraw 37989
Podatki i opłaty 119061
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37333
Opieka społeczna 57308
RODO 7967
Elektroniczna skrzynka podawcza 27182
Zamówienia publiczne 753595
Informacje 18932
Przetargi 589818
Przetargi jednostek 79027
2018 83019
2017 63492
2016 62153
2015 24053
2014 38707
2013 54972
2012 42553
2011 31942
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 15607
2016 16858
2017 47941
2018 33503
Zamówienia rok 2019 32434
Zamówienia rok 2020 27053
Zamówienia rok 2021 5801
Zamówienia rok 2022 2384
Ogłoszenia 45218
Platforma Zakupowa 2654
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 52902
Sprzedaż nieruchomiści 57909
Sprzedaż nieruchomości 2023 252
Sprzedaż nieruchomości 2022 11260
Sprzedaż nieruchomości 2021 39092
Sprzedaż nieruchomości 2020 22207
Sprzedaż nieruchomości 2018 65461
Sprzedaż nieruchomości 2019 52925
Sprzedaż nieruchomości 2016 134028
Sprzedaż nieruchomości 2017 64569
Sprzedaż nieruchomości 2015 121739
Sprzedaż nieruchomości 2014 144093
Sprzedaż nieruchomości 2013 119460
Sprzedaż nieruchomości 2012 54493
Sprzedaż mienia 5561
Sprzedaż mienia 2019 13324
Sprzedaż mienia 2020 12323
Sprzedaż mienia 2021 1963
Sprzedaż mienia 2022 2621
Dzierżawy 14026
Dzierżawy 2021 3834
Dzierżawy 2013 4291
Dzierżawy 2020 1728
Dzierżawy 2022 929
Informacja o stanie mienia komunalnego 6577
Petycje 35783
Petycje OD ROKU 2021 1806
Petycje ROK 2020 4671
Petycje ROK 2019 9160
Petycje ROK 2018 5102
Petycje ROK 2017 4022
Petycje ROK 2016 9859
Zbiorcza informacja o petycjach 755
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 6305
WYBORY I REFERENDA, SPISY 46738
Wybory samorządowe 2784
2018 45415
2018 Informacje z PKW 2725
2017 20250
Wybory do Sejmu i Senatu RP 22565
Referenda 23570
Wybory prezydenckie 35449
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 3213
Wybory ławników 19034
Wybory ławników 2019 4931
Wybory ławników 2015 2404
Wybory sołtysów i rad sołeckich 31381
Wybory uzupełniające 2022 482
Informacja o rejestrze wyborców 6761
Wybory do Parlamentu Europejskiego 16784
Powszechny Spis Rolny 2020 492
Nabór 1883
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 630
Nabór uzupełniający 684
Nabór 1628
Informacje 1274
Dostępność 629
Deklaracja dostępności 719
Raport o stanie zapewniania dostępności 662
Zapewnienie dostępności 831
Plan zapewnienia dostępności 446
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin do roku 2027 1802

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5291278
Redakcja biuletynu 15584
Mapa serwisu 12179
Statystyki 12122
Kanały RSS 9798
Kontakt 153945
« powrót do poprzedniej strony