ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 38713
SAMORZĄD 26448
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 29169
VIII kadencja (2018-2023) 3338
Sesje 2034
Zawiadomienie o sesji Rady 9431
Realizacja sesji 9503
Imienne wykazy głosowań 1551
Komisje Rady 683
Terminy posiedzeń 12635
Komisja Rewizyjna 1415
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 309
Komisja Budżetu i Finansów 281
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 306
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 265
Realizacja posiedzeń 434
Komisja Rewizyjna 5150
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1688
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 729
Wspólne posiedzenia komisji 5844
Interpelacje i zapytania 12217
Dane kontaktowe radnych 1185
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 403
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 1944
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 1544
Archiwum (kadencja VI i VII) 7456
Skład personalny 1292
Sesje 331
Zawiadomienie o sesji Rady 20009
Protokoły z sesji 17725
Komisje rady 302
Terminy posiedzeń 19149
Komisja Rewizyjna 1991
Komisja Budżetu i Finansów 1662
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1663
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1173
Protokoły z posiedzeń komisji 282
Komisji Rewizyjnej 11609
Komisji Budżetu i Finansów 1034
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1394
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 262
Połączone posiedzenia komisji 11955
Komisji Budżetu i Gospodarki 1829
Komisji Spraw Społecznych 2278
Burmistrz Sulęcina 14819
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 12248
Młodzieżowa Rada Miejska 1510
Sulęcińska Rada Seniorów 4210
Urząd Miejski 94687
Podmioty gminy 17849
Jednostki organizacyjne 84868
Spółki prawa handlowego 25363
Instytucje kultury 23704
Akty zasadnicze 17872
Statut 12510
Regulamin organizacyjny 22651
Akty przedmiotowe 33402
Zarządzenia 14773
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 327528
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 24312
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 33663
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 32442
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 49696
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 39160
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 62650
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 42936
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 172724
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 149843
Uchwały 1372627
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8055
Oświadczenia 325225
Raport o Stanie Gminy 859
BUDŻET I MAJĄTEK 1718
Budżet Gminy 473
Budżet 428
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 4368
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 5441
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1215
Wieloletnia Prognoza Finansowa 745
Opinie RIO 24006
Sprawozdania finansowe i budżetowe 607
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 1762
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 4674
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 3353
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 3532
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 4177
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 3057
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 3237
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 5330
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 5016
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 3990
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1183
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1014
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 4519
Budżet obywatelski 1258
Majątek Gminy 349
informacja o stanie mienia 2719
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 45753
Oświata [informacje] 53275
Ogłoszenia o naborze 479653
Organizacje pozarządowe 195347
Oświadczenia majątkowe 1148700
Oferty inwestycyjne 4624
Rejestr Instytucji Kultury 11648
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 336
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 12330
Zagospodarowanie przestrzenne 24854
Obwieszczenia 2019 2602
Obwieszczenia 2018 4480
Obwieszczenia 2017 3634
Obwieszczenia 2016 3173
Obwieszczenia IZiG 4580
Inwestycje celu publicznego 120903
Obwieszczenia 2020 92
Obwieszczenia 2019 12465
Obwieszczenia 2018 11401
Obwieszczenia wcześniejsze 37362
Środowiskowe uwarunkowania 23153
Łowiectwo 14638
Rejestr informacji o środowisku 135234
Pomoc publiczna i inne ulgi 17618
Gospodarka odpadami 41285
Informacje dla mieszkańców gminy 215
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 85
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 171
Rejestr działalności regulowanej 346
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 157
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 72
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 55
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 62
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęcin 64
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 114
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 131
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 146
Azbest 5290
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 8330
Tablica informacyjna 9639
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 130
Załatwianie spraw 25394
Podatki i opłaty 78444
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26265
Działalność gospodarcza 9874
Opieka społeczna 44009
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 3039
Elektroniczna skrzynka podawcza 20504
Zamówienia publiczne 473911
Informacje 7658
Przetargi 360045
Przetargi jednostek 70117
2018 37555
2017 44704
2016 44045
2015 18662
2014 27583
2013 40965
2012 31875
2011 22846
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 5944
2016 13166
2017 33150
2018 23789
Zamówienia rok 2019 23855
Ogłoszenia 14566
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 39409
Sprzedaż nieruchomiści 47493
Sprzedaż nieruchomości 2020 1742
Sprzedaż nieruchomości 2019 20630
Sprzedaż nieruchomości 2018 34187
Sprzedaż nieruchomości 2016 85803
Sprzedaż nieruchomości 2017 40699
Sprzedaż nieruchomości 2015 81260
Sprzedaż nieruchomości 2014 103192
Sprzedaż nieruchomości 2013 85446
Sprzedaż nieruchomości 2012 40688
Sprzedaż mienia 430
Sprzedaż mienia 2019 4184
Sprzedaż mienia 2020 1283
Dzierżawy 11118
Dzierżawy 2013 3304
Dzierżawy 2020 186
Informacja o stanie mienia komunalnego 3678
Sprawozdania i Opinie RIO 21347
Sprawozdania 33160
Petycje 24820
Petycje ROK 2020 48
Petycje ROK 2019 2365
Petycje ROK 2018 1251
Petycje ROK 2017 1296
Petycje ROK 2016 2618
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 2474
WYBORY I REFERENDA 41028
Wybory samorządowe 2057
2018 22789
2018 Informacje z PKW 1923
2017 9346
Wybory do Sejmu i Senatu RP 16894
Referenda 16974
Wybory prezydenckie 23031
Wybory ławników 14039
Wybory ławników 2019 112
Wybory ławników 2015 45
Wybory sołtysów i rad sołeckich 14625
Informacja o rejestrze wyborców 4408
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7049

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3268497
Redakcja biuletynu 12850
Mapa serwisu 9576
Statystyki 9925
Kanały RSS 7995
Kontakt 96086
« powrót do poprzedniej strony