Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 54372
SAMORZĄD 33713
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 39728
Terminy posiedzeń 7287
Sesje 28543
Posiedzenia Komsiji 32673
Kontrole Komisji Rewizyjnej 149
Protokoły 2185
Sesje 23075
Posiedzenia Komisji 295
Komisja Rewizyjna 15563
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5550
Komisja Budżetu i Finansów 4790
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 5218
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 4946
Wspólne posiedzenia komisji 8752
Imienne wykazy głosowań 994
Interpelacje i zapytania 8718
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 1144
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 5308
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 4189
Burmistrz Sulęcina 20161
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 33380
Młodzieżowa Rada Miejska 3572
Sulęcińska Rada Seniorów 13199
Urząd Miejski 132329
Podmioty gminy 23319
Jednostki organizacyjne 117282
Spółki prawa handlowego 41298
Instytucje kultury 39899
Akty zasadnicze 23145
Statut 17178
Regulamin organizacyjny 31402
Akty przedmiotowe 43440
Zarządzenia 680732
2010-2018 655
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 12794
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 11634
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 6349
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 7141
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 6304
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 8270
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 6840
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 38665
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 33995
Uchwały 2854250
Oświadczenia 1479855
Raport o Stanie Gminy 5758
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 5263
Budżet Gminy 1571
Budżet 1319
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 15673
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 20278
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 4353
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3304
Opinie RIO 81428
Sprawozdania finansowe i budżetowe 37507
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 11707
Budżet obywatelski 3974
Majątek Gminy 1190
informacja o stanie mienia 9657
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 58414
Środki na odbudowę zabytków 327
Konsultacje społeczne 1112
W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sulęcin 168
Zniesienie urzędowych nazw miejscowości 713
Program Ochrony Środowiska 306
Oświata [informacje] 81495
Ogłoszenia o naborze 761099
Organizacje pozarządowe 322303
Oświadczenia majątkowe 1757673
Rejestr Instytucji Kultury 16909
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 2703
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 17413
Zagospodarowanie przestrzenne 33475
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 1285
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 4092
Obwieszczenia 2019 7229
Obwieszczenia 2018 10898
Obwieszczenia 2017 7469
Obwieszczenia 2016 7023
Obwieszczenia IZiG 9343
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 761
Obwieszczenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1672
Inwestycje celu publicznego 151459
Obwieszczenia 2020 9650
Obwieszczenia 2019 41171
Obwieszczenia 2018 32868
Obwieszczenia wcześniejsze 91006
Obwieszczenia 2021 9385
Obwieszczenia 2022 2248
Obwieszczenia 2023 63
Warunki zabudowy 567
dla inwestycji posiadających decyzję środowiskową 5467
Środowiskowe uwarunkowania 83314
Łowiectwo 55684
Gospodarka odpadami 59670
Informacja o GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 3917
Rejestr działalności regulowanej 6513
ANALIZY 4451
Informacja o osiągniętych poziomach 3510
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1856
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1855
Azbest 14531
Rejestr informacji o środowisku 241636
Pomoc publiczna i inne ulgi 22443
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 13473
TABLICA INFORMACYJNA 35707
Program Ochrony Środowiska 79
Załatwianie spraw 39151
Podatki i opłaty 122783
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38146
Opieka społeczna 58341
RODO 8446
Elektroniczna skrzynka podawcza 27809
Zamówienia publiczne 782948
Informacje 20415
Przetargi 609311
Przetargi jednostek 80071
2018 85211
2017 65061
2016 63364
2015 24396
2014 39495
2013 55972
2012 43271
2011 32536
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 17524
2016 17141
2017 49068
2018 34111
Zamówienia rok 2019 32814
Zamówienia rok 2020 28486
Zamówienia rok 2021 6211
Zamówienia rok 2022 3551
Ogłoszenia 48974
Platforma Zakupowa 3053
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 54190
Sprzedaż nieruchomiści 58691
Sprzedaż nieruchomości 2023 3200
Sprzedaż nieruchomości 2022 14842
Sprzedaż nieruchomości 2021 40961
Sprzedaż nieruchomości 2020 23733
Sprzedaż nieruchomości 2018 67980
Sprzedaż nieruchomości 2019 55591
Sprzedaż nieruchomości 2016 137868
Sprzedaż nieruchomości 2017 66550
Sprzedaż nieruchomości 2015 124919
Sprzedaż nieruchomości 2014 147876
Sprzedaż nieruchomości 2013 121960
Sprzedaż nieruchomości 2012 55488
Sprzedaż mienia 6331
Sprzedaż mienia 2019 14104
Sprzedaż mienia 2020 13190
Sprzedaż mienia 2021 2162
Sprzedaż mienia 2022 3408
Dzierżawy 14988
Dzierżawy 2021 4315
Dzierżawy 2013 4364
Dzierżawy 2020 1877
Dzierżawy 2022 1821
Informacja o stanie mienia komunalnego 6894
Petycje 36810
Petycje OD ROKU 2021 2513
Petycje ROK 2020 5160
Petycje ROK 2019 9713
Petycje ROK 2018 5413
Petycje ROK 2017 4304
Petycje ROK 2016 10548
Zbiorcza informacja o petycjach 1031
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 6688
WYBORY I REFERENDA, SPISY 47127
Wybory samorządowe 2844
2018 47164
2018 Informacje z PKW 2784
2017 20975
Wybory do Sejmu i Senatu RP 22898
Referenda 24171
Wybory prezydenckie 36297
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 3426
Wybory ławników 19346
wybory ławników 2023 25
Wybory ławników 2019 5435
Wybory ławników 2015 2660
Wybory sołtysów i rad sołeckich 33025
Wybory uzupełniające 2022 611
Informacja o rejestrze wyborców 6935
Wybory do Parlamentu Europejskiego 17536
Powszechny Spis Rolny 2020 525
Nabór 2092
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 679
Nabór uzupełniający 789
Nabór 1782
Informacje 1395
Dostępność 790
Deklaracja dostępności 828
Raport o stanie zapewniania dostępności 801
Zapewnienie dostępności 955
Plan zapewnienia dostępności 563
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin do roku 2027 2313
Gminna ewidencja zabytków 60

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5459276
Redakcja biuletynu 15782
Mapa serwisu 12395
Statystyki 12273
Kanały RSS 9920
Kontakt 159427