ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 46210
SAMORZĄD 30359
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 34301
Terminy posiedzeń 5713
Sesje 3996
Posiedzenia Komsiji 597
Protokoły 1437
Sesje 1242
Posiedzenia Komisji 6
Komisja Rewizyjna 495
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 173
Komisja Budżetu i Finansów 139
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 167
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 178
Wspólne posiedzenia komisji 308
Imienne wykazy głosowań 29
Interpelacje i zapytania 493
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 784
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 3562
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2874
Burmistrz Sulęcina 17613
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 21556
Młodzieżowa Rada Miejska 2677
Sulęcińska Rada Seniorów 8300
Urząd Miejski 111312
Podmioty gminy 20863
Jednostki organizacyjne 100372
Spółki prawa handlowego 32408
Instytucje kultury 30611
Akty zasadnicze 20786
Statut 14820
Regulamin organizacyjny 26258
Akty przedmiotowe 38408
Zarządzenia 175630
2010-2018 202
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 3220
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 2582
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 1565
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 1717
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 1711
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 2613
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 1618
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 10019
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 9079
Uchwały 2105307
Oświadczenia 908561
Raport o Stanie Gminy 2776
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 3480
Budżet Gminy 950
Budżet 887
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 9397
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 12238
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 2599
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1965
Opinie RIO 51639
Sprawozdania finansowe i budżetowe 9699
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 7864
Budżet obywatelski 2544
Majątek Gminy 752
informacja o stanie mienia 5923
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 50331
Oświata [informacje] 67393
Ogłoszenia o naborze 627659
Organizacje pozarządowe 262563
Oświadczenia majątkowe 1479752
Rejestr Instytucji Kultury 14087
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 1578
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 14714
Zagospodarowanie przestrzenne 29469
Obwieszczenia 2020 979
Obwieszczenia 2019 4885
Obwieszczenia 2018 7628
Obwieszczenia 2017 5463
Obwieszczenia 2016 4952
Obwieszczenia IZiG 6672
Inwestycje celu publicznego 137164
Obwieszczenia 2020 3847
Obwieszczenia 2019 27571
Obwieszczenia 2018 22946
Obwieszczenia wcześniejsze 63561
Obwieszczenia 2021 2082
Środowiskowe uwarunkowania 42236
Łowiectwo 33087
Rejestr informacji o środowisku 194764
Pomoc publiczna i inne ulgi 20156
Gospodarka odpadami 53406
Informacje dla mieszkańców gminy 1954
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 1190
Rejestr działalności regulowanej 1849
Punkty zbierania odpadów komunalnych 1439
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 459
ANALIZY 1857
Informacja o osiągniętych poziomach 1322
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 868
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 968
Azbest 9708
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 10762
Tablica informacyjna 21882
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 3388
Załatwianie spraw 31609
Podatki i opłaty 99457
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32516
Opieka społeczna 51195
RODO 5368
Elektroniczna skrzynka podawcza 23878
Zamówienia publiczne 635185
Informacje 13374
Przetargi 497986
Przetargi jednostek 74703
2018 63061
2017 55482
2016 54715
2015 22232
2014 33439
2013 48063
2012 37436
2011 27818
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 10397
2016 15388
2017 41413
2018 30249
Zamówienia rok 2019 30357
Zamówienia rok 2020 21025
Zamówienia rok 2021 1172
Ogłoszenia 30013
Platforma Zakupowa 847
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 48007
Sprzedaż nieruchomiści 54299
Sprzedaż nieruchomości 2021 14347
Sprzedaż nieruchomości 2020 14572
Sprzedaż nieruchomości 2019 39820
Sprzedaż nieruchomości 2018 51421
Sprzedaż nieruchomości 2016 113132
Sprzedaż nieruchomości 2017 53959
Sprzedaż nieruchomości 2015 104305
Sprzedaż nieruchomości 2014 125776
Sprzedaż nieruchomości 2013 103395
Sprzedaż nieruchomości 2012 47884
Sprzedaż mienia 3032
Sprzedaż mienia 2019 9192
Sprzedaż mienia 2020 7921
Sprzedaż mienia 2021 479
Dzierżawy 12629
Dzierżawy 2021 1115
Dzierżawy 2013 3833
Dzierżawy 2020 1057
Informacja o stanie mienia komunalnego 5109
Sprawozdania i Opinie RIO 24111
Sprawozdania 39849
Petycje 29774
Petycje ROK 2020 2229
Petycje ROK 2019 6045
Petycje ROK 2018 3389
Petycje ROK 2017 2807
Petycje ROK 2016 6199
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 4471
WYBORY I REFERENDA, SPISY 45071
Wybory samorządowe 2485
2018 36451
2018 Informacje z PKW 2418
2017 15344
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20280
Referenda 20553
Wybory prezydenckie 30190
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2053
Wybory ławników 17083
Wybory ławników 2019 2531
Wybory ławników 2015 1026
Wybory sołtysów i rad sołeckich 23128
Informacja o rejestrze wyborców 5747
Wybory do Parlamentu Europejskiego 12960
Powszechny Spis Rolny 2020 282
Nabór 877
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 333
Nabór uzupełniający 131
Nabór 800
Informacje 372
Deklaracja dostępności 1482
Raport o stanie zapewniania dostępności 464

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4338605
Redakcja biuletynu 14403
Mapa serwisu 10868
Statystyki 11012
Kanały RSS 9031
Kontakt 128998