ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 52307
SAMORZĄD 32770
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 38370
Terminy posiedzeń 6836
Sesje 20663
Posiedzenia Komsiji 22414
Protokoły 1951
Sesje 16000
Posiedzenia Komisji 216
Komisja Rewizyjna 10580
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4024
Komisja Budżetu i Finansów 3484
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 3772
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 3418
Wspólne posiedzenia komisji 6242
Imienne wykazy głosowań 757
Interpelacje i zapytania 6342
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 1037
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 4882
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 3850
Burmistrz Sulęcina 19562
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 30320
Młodzieżowa Rada Miejska 3368
Sulęcińska Rada Seniorów 11996
Urząd Miejski 126512
Podmioty gminy 22652
Jednostki organizacyjne 112928
Spółki prawa handlowego 39065
Instytucje kultury 37873
Akty zasadnicze 22481
Statut 16575
Regulamin organizacyjny 30011
Akty przedmiotowe 41959
Zarządzenia 523091
2010-2018 531
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 9979
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 8721
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 4726
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 5531
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 4999
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 6601
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 5024
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 29571
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 26736
Uchwały 2646559
Oświadczenia 1322515
Raport o Stanie Gminy 4735
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 4664
Budżet Gminy 1341
Budżet 1154
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 13743
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 17948
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 3778
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2839
Opinie RIO 71583
Sprawozdania finansowe i budżetowe 27982
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 10614
Budżet obywatelski 3567
Majątek Gminy 1063
informacja o stanie mienia 8435
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 56171
Konsultacje społeczne 854
Zniesienie urzędowych nazw miejscowości 359
Oświata [informacje] 78166
Ogłoszenia o naborze 725736
Organizacje pozarządowe 304999
Oświadczenia majątkowe 1687429
Rejestr Instytucji Kultury 16373
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 2390
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 16725
Zagospodarowanie przestrzenne 32255
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 892
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 3185
Obwieszczenia 2019 6504
Obwieszczenia 2018 10018
Obwieszczenia 2017 7018
Obwieszczenia 2016 6468
Obwieszczenia IZiG 8825
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 452
Inwestycje celu publicznego 148117
Obwieszczenia 2020 7992
Obwieszczenia 2019 37443
Obwieszczenia 2018 30388
Obwieszczenia wcześniejsze 83926
Obwieszczenia 2021 7512
Obwieszczenia 2022 1365
Warunki zabudowy 326
dla inwestycji posiadających decyzję środowiskową 2421
Środowiskowe uwarunkowania 70632
Łowiectwo 48540
Gospodarka odpadami 58202
Informacja o GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 3345
Rejestr działalności regulowanej 5119
ANALIZY 3657
Informacja o osiągniętych poziomach 2853
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1522
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1613
Azbest 13213
Rejestr informacji o środowisku 229530
Pomoc publiczna i inne ulgi 21879
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 12824
TABLICA INFORMACYJNA 31775
Załatwianie spraw 37270
Podatki i opłaty 116611
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36813
Opieka społeczna 56585
RODO 7674
Elektroniczna skrzynka podawcza 26744
Zamówienia publiczne 736837
Informacje 18104
Przetargi 577737
Przetargi jednostek 78406
2018 81435
2017 62650
2016 61370
2015 23830
2014 38007
2013 54218
2012 41923
2011 31441
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 14669
2016 16677
2017 47057
2018 33099
Zamówienia rok 2019 32180
Zamówienia rok 2020 26040
Zamówienia rok 2021 5265
Zamówienia rok 2022 1772
Ogłoszenia 43027
Platforma Zakupowa 2324
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 52203
Sprzedaż nieruchomiści 57346
Sprzedaż nieruchomości 2022 8627
Sprzedaż nieruchomości 2021 37959
Sprzedaż nieruchomości 2020 21247
Sprzedaż nieruchomości 2018 63879
Sprzedaż nieruchomości 2019 51398
Sprzedaż nieruchomości 2016 131878
Sprzedaż nieruchomości 2017 63314
Sprzedaż nieruchomości 2015 119829
Sprzedaż nieruchomości 2014 141822
Sprzedaż nieruchomości 2013 117504
Sprzedaż nieruchomości 2012 53650
Sprzedaż mienia 5114
Sprzedaż mienia 2019 12806
Sprzedaż mienia 2020 11844
Sprzedaż mienia 2021 1850
Sprzedaż mienia 2022 2112
Dzierżawy 13671
Dzierżawy 2021 3535
Dzierżawy 2013 4221
Dzierżawy 2020 1644
Dzierżawy 2022 575
Informacja o stanie mienia komunalnego 6392
Petycje 35147
Petycje OD ROKU 2021 1283
Petycje ROK 2020 4376
Petycje ROK 2019 8817
Petycje ROK 2018 4923
Petycje ROK 2017 3858
Petycje ROK 2016 9351
Zbiorcza informacja o petycjach 571
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 6072
WYBORY I REFERENDA, SPISY 46568
Wybory samorządowe 2752
2018 44361
2018 Informacje z PKW 2687
2017 19641
Wybory do Sejmu i Senatu RP 22331
Referenda 23194
Wybory prezydenckie 34861
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 3075
Wybory ławników 18802
Wybory ławników 2019 4670
Wybory ławników 2015 2248
Wybory sołtysów i rad sołeckich 30427
Wybory uzupełniające 2022 397
Informacja o rejestrze wyborców 6631
Wybory do Parlamentu Europejskiego 16337
Powszechny Spis Rolny 2020 464
Nabór 1771
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 597
Nabór uzupełniający 620
Nabór 1542
Informacje 1192
Dostępność 544
Deklaracja dostępności 627
Raport o stanie zapewniania dostępności 578
Zapewnienie dostępności 724
Plan zapewnienia dostępności 371
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin do roku 2027 1394

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5175953
Redakcja biuletynu 15450
Mapa serwisu 12059
Statystyki 12022
Kanały RSS 9723
Kontakt 150326