ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 49830
SAMORZĄD 31772
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 36672
Terminy posiedzeń 6406
Sesje 12879
Posiedzenia Komsiji 12319
Protokoły 1710
Sesje 9245
Posiedzenia Komisji 106
Komisja Rewizyjna 5952
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2268
Komisja Budżetu i Finansów 1837
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 2165
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1919
Wspólne posiedzenia komisji 3376
Imienne wykazy głosowań 402
Interpelacje i zapytania 3575
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 916
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 4305
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 3424
Burmistrz Sulęcina 18721
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 26427
Młodzieżowa Rada Miejska 3110
Sulęcińska Rada Seniorów 10396
Urząd Miejski 119448
Podmioty gminy 21895
Jednostki organizacyjne 107248
Spółki prawa handlowego 36143
Instytucje kultury 34932
Akty zasadnicze 21719
Statut 15798
Regulamin organizacyjny 28235
Akty przedmiotowe 40323
Zarządzenia 374115
2010-2018 385
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 6852
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 4915
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 3214
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 3462
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 3417
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 4678
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 3132
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 20192
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 18725
Uchwały 2412536
Oświadczenia 1154040
Raport o Stanie Gminy 3715
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 4197
Budżet Gminy 1163
Budżet 1035
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 11797
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 15036
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 3179
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2430
Opinie RIO 62968
Sprawozdania finansowe i budżetowe 19548
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 9268
Budżet obywatelski 3087
Majątek Gminy 949
informacja o stanie mienia 7294
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 53545
Konsultacje społeczne 569
Oświata [informacje] 73291
Ogłoszenia o naborze 685099
Organizacje pozarządowe 285047
Oświadczenia majątkowe 1590728
Rejestr Instytucji Kultury 15310
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 2019
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 15802
Zagospodarowanie przestrzenne 31228
Obwieszczenia Plan miejscowy cmentarz komunalny 483
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Krótka 2360
Obwieszczenia 2019 5825
Obwieszczenia 2018 8976
Obwieszczenia 2017 6316
Obwieszczenia 2016 5856
Obwieszczenia IZiG 7900
Obwieszczenia Plan miejscowy ul. Bukowa i ul. Młynarska 174
Inwestycje celu publicznego 144451
Obwieszczenia 2020 6226
Obwieszczenia 2019 33277
Obwieszczenia 2018 27197
Obwieszczenia wcześniejsze 75546
Obwieszczenia 2021 5220
Obwieszczenia 2022 504
Warunki zabudowy 163
2021 658
Środowiskowe uwarunkowania 57445
Łowiectwo 41483
Rejestr informacji o środowisku 215065
Pomoc publiczna i inne ulgi 21189
Gospodarka odpadami 56307
Informacje dla mieszkańców gminy 2752
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 1740
Rejestr działalności regulowanej 3745
Punkty zbierania odpadów komunalnych 2484
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 915
ANALIZY 2795
Informacja o osiągniętych poziomach 2159
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1247
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1315
Azbest 11759
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 11888
Tablica informacyjna 27386
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 5052
Załatwianie spraw 34527
Podatki i opłaty 109886
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35048
Opieka społeczna 54181
RODO 6648
Elektroniczna skrzynka podawcza 25560
Zamówienia publiczne 692214
Informacje 15630
Przetargi 545412
Przetargi jednostek 76482
2018 76329
2017 59469
2016 58344
2015 23123
2014 36000
2013 51416
2012 39901
2011 29734
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 12251
2016 16125
2017 44598
2018 31886
Zamówienia rok 2019 31416
Zamówienia rok 2020 22593
Zamówienia rok 2021 3665
Ogłoszenia 37094
Platforma Zakupowa 1648
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 50383
Sprzedaż nieruchomiści 55976
Sprzedaż nieruchomości 2022 3886
Sprzedaż nieruchomości 2021 34691
Sprzedaż nieruchomości 2020 18301
Sprzedaż nieruchomości 2018 58543
Sprzedaż nieruchomości 2019 46640
Sprzedaż nieruchomości 2016 123843
Sprzedaż nieruchomości 2017 59273
Sprzedaż nieruchomości 2015 113506
Sprzedaż nieruchomości 2014 134579
Sprzedaż nieruchomości 2013 111217
Sprzedaż nieruchomości 2012 51176
Sprzedaż mienia 3989
Sprzedaż mienia 2019 11157
Sprzedaż mienia 2020 10169
Sprzedaż mienia 2021 1428
Sprzedaż mienia 2022 705
Dzierżawy 13211
Dzierżawy 2021 2574
Dzierżawy 2013 4033
Dzierżawy 2020 1386
Informacja o stanie mienia komunalnego 5779
Sprawozdania i Opinie RIO 25652
Sprawozdania 42611
Petycje 32787
Petycje ROK 2020 3372
Petycje ROK 2019 7570
Petycje ROK 2018 4219
Petycje ROK 2017 3382
Petycje ROK 2016 8061
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 5392
WYBORY I REFERENDA, SPISY 46002
Wybory samorządowe 2634
2018 41066
2018 Informacje z PKW 2553
2017 17991
Wybory do Sejmu i Senatu RP 21538
Referenda 22056
Wybory prezydenckie 32792
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2676
Wybory ławników 18194
Wybory ławników 2019 3656
Wybory ławników 2015 1711
Wybory sołtysów i rad sołeckich 27276
Wybory uzupełniające 2022 86
Informacja o rejestrze wyborców 6251
Wybory do Parlamentu Europejskiego 14910
Powszechny Spis Rolny 2020 380
Nabór 1391
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 498
Nabór uzupełniający 384
Nabór 1237
Informacje 791
Dostępność 278
Deklaracja dostępności 288
Raport o stanie zapewniania dostępności 298
Zapewnienie dostępności 347
Plan zapewnienia dostępności 134
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 434

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4832430
Redakcja biuletynu 15001
Mapa serwisu 11567
Statystyki 11650
Kanały RSS 9450
Kontakt 140541