Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 40183
SAMORZĄD 27476
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 30622
VIII kadencja (2018-2023) 3960
Sesje 2568
Zawiadomienie o sesji Rady 14118
Realizacja sesji 14207
Imienne wykazy głosowań 1906
Komisje Rady 818
Terminy posiedzeń 19910
Komisja Rewizyjna 1754
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 431
Komisja Budżetu i Finansów 386
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 419
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 382
Realizacja posiedzeń 564
Komisja Rewizyjna 8422
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2739
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 1181
Wspólne posiedzenia komisji 9308
Interpelacje i zapytania 14865
Dane kontaktowe radnych 1588
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 513
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2332
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 1904
Archiwum (kadencja VI i VII) 8503
Skład personalny 1668
Sesje 464
Zawiadomienie o sesji Rady 23165
Protokoły z sesji 20643
Komisje rady 420
Terminy posiedzeń 21813
Komisja Rewizyjna 2376
Komisja Budżetu i Finansów 2026
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2006
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1475
Protokoły z posiedzeń komisji 379
Komisji Rewizyjnej 13367
Komisji Budżetu i Finansów 1364
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1724
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 380
Połączone posiedzenia komisji 13709
Komisji Budżetu i Gospodarki 2294
Komisji Spraw Społecznych 2840
Burmistrz Sulęcina 15472
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 13934
Młodzieżowa Rada Miejska 1862
Sulęcińska Rada Seniorów 5357
Urząd Miejski 97672
Podmioty gminy 18607
Jednostki organizacyjne 88310
Spółki prawa handlowego 26774
Instytucje kultury 25245
Akty zasadnicze 18702
Statut 13072
Regulamin organizacyjny 23406
Akty przedmiotowe 34571
Zarządzenia 15321
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 485261
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 26646
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 35859
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 34340
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 51539
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 40349
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 64359
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 44633
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 185165
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 159869
Uchwały 1563465
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8359
Oświadczenia 489978
Raport o Stanie Gminy 1299
BUDŻET I MAJĄTEK 2176
Budżet Gminy 587
Budżet 553
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 5512
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 7140
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1574
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1088
Opinie RIO 31749
Sprawozdania finansowe i budżetowe 826
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 175
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 2804
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 5874
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 4220
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 4421
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 5115
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 3940
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 4075
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 6720
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 6377
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 5007
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1491
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1361
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 5241
Budżet obywatelski 1622
Majątek Gminy 471
informacja o stanie mienia 3566
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 46364
Oświata [informacje] 56771
Ogłoszenia o naborze 522616
Organizacje pozarządowe 210902
Oświadczenia majątkowe 1235817
Oferty inwestycyjne 4755
Rejestr Instytucji Kultury 12140
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 689
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 12930
Zagospodarowanie przestrzenne 25932
Obwieszczenia 2020 52
Obwieszczenia 2019 3237
Obwieszczenia 2018 5282
Obwieszczenia 2017 4033
Obwieszczenia 2016 3548
Obwieszczenia IZiG 5008
Inwestycje celu publicznego 123970
Obwieszczenia 2020 319
Obwieszczenia 2019 16969
Obwieszczenia 2018 14686
Obwieszczenia wcześniejsze 43277
Środowiskowe uwarunkowania 25948
Łowiectwo 19769
Rejestr informacji o środowisku 151106
Pomoc publiczna i inne ulgi 18199
Gospodarka odpadami 45069
Informacje dla mieszkańców gminy 758
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 266
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 439
Rejestr działalności regulowanej 674
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 452
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 161
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 142
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 162
ANALIZY 539
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 326
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 324
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 390
Azbest 6228
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 8871
Tablica informacyjna 12859
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 824
Załatwianie spraw 26538
Podatki i opłaty 82525
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27649
Opieka społeczna 45959
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 3591
Elektroniczna skrzynka podawcza 21275
Zamówienia publiczne 517062
Informacje 9086
Przetargi 394973
Przetargi jednostek 71242
2018 41121
2017 47683
2016 47110
2015 19780
2014 28970
2013 42728
2012 33294
2011 24252
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 6750
2016 13799
2017 35411
2018 26374
Zamówienia rok 2019 27426
Zamówienia rok 2020 983
Ogłoszenia 17782
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 41527
Sprzedaż nieruchomiści 49407
Sprzedaż nieruchomości 2020 4796
Sprzedaż nieruchomości 2019 25767
Sprzedaż nieruchomości 2018 38959
Sprzedaż nieruchomości 2016 93826
Sprzedaż nieruchomości 2017 44247
Sprzedaż nieruchomości 2015 87548
Sprzedaż nieruchomości 2014 109311
Sprzedaż nieruchomości 2013 89937
Sprzedaż nieruchomości 2012 42513
Sprzedaż mienia 1078
Sprzedaż mienia 2019 5601
Sprzedaż mienia 2020 2958
Dzierżawy 11533
Dzierżawy 2013 3461
Dzierżawy 2020 417
Informacja o stanie mienia komunalnego 4046
Sprawozdania i Opinie RIO 21953
Sprawozdania 35032
Petycje 25844
Petycje ROK 2020 304
Petycje ROK 2019 3516
Petycje ROK 2018 1937
Petycje ROK 2017 1770
Petycje ROK 2016 3525
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 2948
WYBORY I REFERENDA, SPISY 42653
Wybory samorządowe 2175
2018 26877
2018 Informacje z PKW 2081
2017 10530
Wybory do Sejmu i Senatu RP 17849
Referenda 17867
Wybory prezydenckie 25742
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1214
Wybory ławników 14937
Wybory ławników 2019 659
Wybory ławników 2015 221
Wybory sołtysów i rad sołeckich 16635
Informacja o rejestrze wyborców 4821
Wybory do Parlamentu Europejskiego 8896
Powszechny Spis Rolny 2020 68
Nabór 116

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3516450
Redakcja biuletynu 13216
Mapa serwisu 9921
Statystyki 10255
Kanały RSS 8373
Kontakt 106136