Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 39761
SAMORZĄD 27170
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 30163
VIII kadencja (2018-2023) 3738
Sesje 2387
Zawiadomienie o sesji Rady 12204
Realizacja sesji 12232
Imienne wykazy głosowań 1771
Komisje Rady 761
Terminy posiedzeń 16788
Komisja Rewizyjna 1614
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 381
Komisja Budżetu i Finansów 348
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 378
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 329
Realizacja posiedzeń 518
Komisja Rewizyjna 7002
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2306
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 994
Wspólne posiedzenia komisji 7892
Interpelacje i zapytania 13661
Dane kontaktowe radnych 1430
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 475
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2176
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 1762
Archiwum (kadencja VI i VII) 7991
Skład personalny 1515
Sesje 413
Zawiadomienie o sesji Rady 21629
Protokoły z sesji 19434
Komisje rady 371
Terminy posiedzeń 20555
Komisja Rewizyjna 2232
Komisja Budżetu i Finansów 1893
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1874
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1350
Protokoły z posiedzeń komisji 339
Komisji Rewizyjnej 12653
Komisji Budżetu i Finansów 1226
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1591
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 329
Połączone posiedzenia komisji 13018
Komisji Budżetu i Gospodarki 2107
Komisji Spraw Społecznych 2633
Burmistrz Sulęcina 15268
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 13438
Młodzieżowa Rada Miejska 1743
Sulęcińska Rada Seniorów 5003
Urząd Miejski 96842
Podmioty gminy 18405
Jednostki organizacyjne 87371
Spółki prawa handlowego 26337
Instytucje kultury 24768
Akty zasadnicze 18489
Statut 12876
Regulamin organizacyjny 23173
Akty przedmiotowe 34242
Zarządzenia 15166
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 435416
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 25790
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 34979
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 33602
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 50914
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 39991
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 63851
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 43970
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 181295
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 156841
Uchwały 1500668
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8272
Oświadczenia 431655
Raport o Stanie Gminy 1165
BUDŻET I MAJĄTEK 2061
Budżet Gminy 558
Budżet 510
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 5146
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 6610
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1457
Wieloletnia Prognoza Finansowa 984
Opinie RIO 29218
Sprawozdania finansowe i budżetowe 760
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 112
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 2491
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 5495
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 3944
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 4104
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 4794
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 3635
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 3791
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 6250
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 5893
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 4656
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1388
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1245
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 4970
Budżet obywatelski 1485
Majątek Gminy 430
informacja o stanie mienia 3293
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 46224
Oświata [informacje] 55696
Ogłoszenia o naborze 507602
Organizacje pozarządowe 205690
Oświadczenia majątkowe 1211858
Oferty inwestycyjne 4728
Rejestr Instytucji Kultury 11986
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 596
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 12710
Zagospodarowanie przestrzenne 25620
Obwieszczenia 2019 3019
Obwieszczenia 2018 5026
Obwieszczenia 2017 3890
Obwieszczenia 2016 3421
Obwieszczenia IZiG 4860
Inwestycje celu publicznego 123342
Obwieszczenia 2020 208
Obwieszczenia 2019 15488
Obwieszczenia 2018 13619
Obwieszczenia wcześniejsze 40734
Środowiskowe uwarunkowania 24817
Łowiectwo 18289
Rejestr informacji o środowisku 146257
Pomoc publiczna i inne ulgi 18074
Gospodarka odpadami 44090
Informacje dla mieszkańców gminy 599
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 213
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 370
Rejestr działalności regulowanej 566
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 368
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 140
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 119
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 138
ANALIZY 447
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 276
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 274
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 310
Azbest 5940
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 8682
Tablica informacyjna 11986
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 638
Załatwianie spraw 26253
Podatki i opłaty 81410
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27284
Opieka społeczna 45391
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 3375
Elektroniczna skrzynka podawcza 21050
Zamówienia publiczne 504435
Informacje 8634
Przetargi 384388
Przetargi jednostek 70921
2018 39783
2017 46704
2016 46053
2015 19403
2014 28584
2013 42238
2012 32863
2011 23761
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 6481
2016 13576
2017 34606
2018 25542
Zamówienia rok 2019 26548
Ogłoszenia 16828
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 40918
Sprzedaż nieruchomiści 48883
Sprzedaż nieruchomości 2020 3682
Sprzedaż nieruchomości 2019 24164
Sprzedaż nieruchomości 2018 37453
Sprzedaż nieruchomości 2016 91083
Sprzedaż nieruchomości 2017 43028
Sprzedaż nieruchomości 2015 85449
Sprzedaż nieruchomości 2014 107479
Sprzedaż nieruchomości 2013 88691
Sprzedaż nieruchomości 2012 41978
Sprzedaż mienia 879
Sprzedaż mienia 2019 5189
Sprzedaż mienia 2020 2480
Dzierżawy 11423
Dzierżawy 2013 3417
Dzierżawy 2020 363
Informacja o stanie mienia komunalnego 3946
Sprawozdania i Opinie RIO 21763
Sprawozdania 34510
Petycje 25522
Petycje ROK 2020 213
Petycje ROK 2019 3113
Petycje ROK 2018 1697
Petycje ROK 2017 1610
Petycje ROK 2016 3221
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 2816
WYBORY I REFERENDA, SPISY 42232
Wybory samorządowe 2146
2018 25534
2018 Informacje z PKW 2042
2017 10011
Wybory do Sejmu i Senatu RP 17554
Referenda 17528
Wybory prezydenckie 25038
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1018
Wybory ławników 14610
Wybory ławników 2019 464
Wybory ławników 2015 164
Wybory sołtysów i rad sołeckich 15935
Informacja o rejestrze wyborców 4671
Wybory do Parlamentu Europejskiego 8310
Powszechny Spis Rolny 2020 43
Nabór 59

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3442656
Redakcja biuletynu 13106
Mapa serwisu 9808
Statystyki 10139
Kanały RSS 8242
Kontakt 103364