Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 41076
SAMORZĄD 27934
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 31568
VIII kadencja (2018-2023) 4265
Sesje 2823
Zawiadomienie o sesji Rady 16684
Realizacja sesji 16910
Imienne wykazy głosowań 2126
Komisje Rady 902
Terminy posiedzeń 24199
Komisja Rewizyjna 1937
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 483
Komisja Budżetu i Finansów 430
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 459
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 435
Realizacja posiedzeń 607
Komisja Rewizyjna 10398
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3402
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 1384
Wspólne posiedzenia komisji 10992
Interpelacje i zapytania 16952
Dane kontaktowe radnych 1798
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 566
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2590
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2112
Archiwum (kadencja VI i VII) 9447
Skład personalny 1862
Sesje 513
Zawiadomienie o sesji Rady 25918
Protokoły z sesji 23011
Komisje rady 462
Terminy posiedzeń 24403
Komisja Rewizyjna 2630
Komisja Budżetu i Finansów 2238
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2223
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1646
Protokoły z posiedzeń komisji 418
Komisji Rewizyjnej 14871
Komisji Budżetu i Finansów 1536
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1914
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 419
Połączone posiedzenia komisji 15108
Komisji Budżetu i Gospodarki 2545
Komisji Spraw Społecznych 3185
Burmistrz Sulęcina 15914
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 15504
Młodzieżowa Rada Miejska 2059
Sulęcińska Rada Seniorów 6042
Urząd Miejski 99914
Podmioty gminy 19028
Jednostki organizacyjne 90837
Spółki prawa handlowego 28027
Instytucje kultury 26161
Akty zasadnicze 19065
Statut 13411
Regulamin organizacyjny 23993
Akty przedmiotowe 35288
Zarządzenia 15719
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 571849
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 28800
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 38095
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 36103
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 53436
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 41782
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 66424
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 46290
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 193659
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 167167
Uchwały 1669920
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 8523
Oświadczenia 577428
Raport o Stanie Gminy 1585
BUDŻET I MAJĄTEK 2386
Budżet Gminy 640
Budżet 606
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 6228
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 8257
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 1759
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1258
Opinie RIO 36807
Sprawozdania finansowe i budżetowe 903
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2020 r. 331
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 3401
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 6598
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 4741
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 4981
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 5740
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 4461
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 4633
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 7626
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 7228
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 5625
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 1657
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 1532
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 5794
Budżet obywatelski 1805
Majątek Gminy 515
informacja o stanie mienia 4058
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 46715
Oświata [informacje] 59164
Ogłoszenia o naborze 543565
Organizacje pozarządowe 220789
Oświadczenia majątkowe 1286064
Oferty inwestycyjne 4850
Rejestr Instytucji Kultury 12491
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 861
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 13263
Zagospodarowanie przestrzenne 26742
Obwieszczenia 2020 183
Obwieszczenia 2019 3584
Obwieszczenia 2018 5742
Obwieszczenia 2017 4337
Obwieszczenia 2016 3826
Obwieszczenia IZiG 5389
Inwestycje celu publicznego 128045
Obwieszczenia 2020 756
Obwieszczenia 2019 19490
Obwieszczenia 2018 16829
Obwieszczenia wcześniejsze 47943
Środowiskowe uwarunkowania 29028
Łowiectwo 22767
Rejestr informacji o środowisku 160518
Pomoc publiczna i inne ulgi 18671
Gospodarka odpadami 47055
Informacje dla mieszkańców gminy 930
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 317
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 567
Rejestr działalności regulowanej 833
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 594
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 195
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 183
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 196
ANALIZY 766
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 428
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 433
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 516
Azbest 6915
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 9229
Tablica informacyjna 14699
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 1221
Załatwianie spraw 27158
Podatki i opłaty 85556
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28513
Opieka społeczna 47182
Sprawy obywatelskie 2210
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 3967
Elektroniczna skrzynka podawcza 21752
Zamówienia publiczne 539905
Informacje 9915
Przetargi 415664
Przetargi jednostek 71964
2018 44020
2017 49675
2016 48996
2015 20399
2014 29973
2013 43903
2012 34246
2011 25131
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 7215
2016 14180
2017 36873
2018 27889
Zamówienia rok 2019 28756
Zamówienia rok 2020 3477
Ogłoszenia 19695
Platforma Zakupowa 31
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 42724
Sprzedaż nieruchomiści 50574
Sprzedaż nieruchomości 2020 7506
Sprzedaż nieruchomości 2019 29146
Sprzedaż nieruchomości 2018 42235
Sprzedaż nieruchomości 2016 98807
Sprzedaż nieruchomości 2017 46660
Sprzedaż nieruchomości 2015 91782
Sprzedaż nieruchomości 2014 113236
Sprzedaż nieruchomości 2013 92983
Sprzedaż nieruchomości 2012 43784
Sprzedaż mienia 1412
Sprzedaż mienia 2019 6428
Sprzedaż mienia 2020 4044
Dzierżawy 11765
Dzierżawy 2013 3536
Dzierżawy 2020 553
Informacja o stanie mienia komunalnego 4262
Sprawozdania i Opinie RIO 22373
Sprawozdania 36250
Petycje 26719
Petycje ROK 2020 619
Petycje ROK 2019 4122
Petycje ROK 2018 2297
Petycje ROK 2017 2034
Petycje ROK 2016 4057
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 3241
WYBORY I REFERENDA, SPISY 43382
Wybory samorządowe 2220
2018 29335
2018 Informacje z PKW 2136
2017 11806
Wybory do Sejmu i Senatu RP 18445
Referenda 18423
Wybory prezydenckie 26678
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1415
Wybory ławników 15471
Wybory ławników 2019 1056
Wybory ławników 2015 343
Wybory sołtysów i rad sołeckich 18079
Informacja o rejestrze wyborców 5016
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9947
Powszechny Spis Rolny 2020 113
Nabór 254
Deklaracja dostępności 131

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3687444
Redakcja biuletynu 13457
Mapa serwisu 10079
Statystyki 10422
Kanały RSS 8513
Kontakt 110494