ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 43169
SAMORZĄD 29095
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 32810
VIII kadencja (2018-2023) 4939
Sesje 3401
Zawiadomienie o sesji Rady 21033
Realizacja sesji 21161
Imienne wykazy głosowań 2424
Komisje Rady 1050
Terminy posiedzeń 31413
Komisja Rewizyjna 2248
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 557
Komisja Budżetu i Finansów 508
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 542
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 528
Realizacja posiedzeń 718
Komisja Rewizyjna 13484
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4689
Komisja Budżetu i Finansów 255
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 1896
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 227
Wspólne posiedzenia komisji 13658
Interpelacje i zapytania 19443
Dane kontaktowe radnych 2125
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 657
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 2954
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 2392
Archiwum (kadencja VI i VII) 10487
Skład personalny 2196
Sesje 604
Zawiadomienie o sesji Rady 28673
Protokoły z sesji 25243
Komisje rady 544
Terminy posiedzeń 26874
Komisja Rewizyjna 2938
Komisja Budżetu i Finansów 2558
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2524
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 1918
Protokoły z posiedzeń komisji 478
Komisji Rewizyjnej 16882
Komisji Budżetu i Finansów 1817
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2211
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 496
Połączone posiedzenia komisji 17327
Komisji Budżetu i Gospodarki 2986
Komisji Spraw Społecznych 3783
Burmistrz Sulęcina 16699
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 17372
Młodzieżowa Rada Miejska 2329
Sulęcińska Rada Seniorów 6988
Urząd Miejski 104274
Podmioty gminy 19870
Jednostki organizacyjne 94831
Spółki prawa handlowego 29463
Instytucje kultury 27981
Akty zasadnicze 19910
Statut 13978
Regulamin organizacyjny 24781
Akty przedmiotowe 36661
Zarządzenia 36741
2010-2018 68
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 269
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 194
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 152
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 163
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 163
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 461
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 244
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 1609
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 1404
Uchwały 1870788
Oświadczenia 722781
Raport o Stanie Gminy 2067
Prawo miejscowe 0
BUDŻET I MAJĄTEK 2837
Budżet Gminy 774
Budżet 752
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 7511
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 9872
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 2120
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1608
Opinie RIO 42814
Sprawozdania finansowe i budżetowe 1684
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 6385
Budżet obywatelski 2110
Majątek Gminy 623
informacja o stanie mienia 4806
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 47366
Oświata [informacje] 63058
Ogłoszenia o naborze 583429
Organizacje pozarządowe 237447
Oświadczenia majątkowe 1379064
Rejestr Instytucji Kultury 13057
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 1188
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 13902
Zagospodarowanie przestrzenne 27773
Obwieszczenia 2020 508
Obwieszczenia 2019 4147
Obwieszczenia 2018 6437
Obwieszczenia 2017 4706
Obwieszczenia 2016 4175
Obwieszczenia IZiG 5794
Inwestycje celu publicznego 132032
Obwieszczenia 2020 1793
Obwieszczenia 2019 22993
Obwieszczenia 2018 19275
Obwieszczenia wcześniejsze 53911
Obwieszczenia 2021 390
Środowiskowe uwarunkowania 33309
Łowiectwo 27237
Rejestr informacji o środowisku 177049
Pomoc publiczna i inne ulgi 19228
Gospodarka odpadami 50147
Informacje dla mieszkańców gminy 1491
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 497
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 795
Rejestr działalności regulowanej 1127
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 840
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 269
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 247
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 259
ANALIZY 1120
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 663
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 632
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 731
Azbest 8006
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 9804
Tablica informacyjna 17559
Tablica ogłoszeń -Wydział OA 1956
Załatwianie spraw 29206
Podatki i opłaty 91431
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30203
Opieka społeczna 48931
RODO 4492
Elektroniczna skrzynka podawcza 22645
Zamówienia publiczne 585598
Informacje 11620
Przetargi 457211
Przetargi jednostek 73255
2018 51002
2017 51995
2016 51787
2015 21513
2014 31465
2013 45331
2012 35525
2011 26260
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych 8638
2016 14656
2017 38578
2018 28864
Zamówienia rok 2019 29481
Zamówienia rok 2020 10326
Ogłoszenia 24681
Platforma Zakupowa 373
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 45458
Sprzedaż nieruchomiści 52821
Sprzedaż nieruchomości 2021 2291
Sprzedaż nieruchomości 2020 11259
Sprzedaż nieruchomości 2019 34031
Sprzedaż nieruchomości 2018 45798
Sprzedaż nieruchomości 2016 104971
Sprzedaż nieruchomości 2017 49523
Sprzedaż nieruchomości 2015 97052
Sprzedaż nieruchomości 2014 118078
Sprzedaż nieruchomości 2013 97191
Sprzedaż nieruchomości 2012 45407
Sprzedaż mienia 2245
Sprzedaż mienia 2019 7669
Sprzedaż mienia 2020 5901
Dzierżawy 12186
Dzierżawy 2021 246
Dzierżawy 2013 3680
Dzierżawy 2020 813
Informacja o stanie mienia komunalnego 4609
Sprawozdania i Opinie RIO 23000
Sprawozdania 37765
Petycje 27742
Petycje ROK 2020 1330
Petycje ROK 2019 4974
Petycje ROK 2018 2802
Petycje ROK 2017 2368
Petycje ROK 2016 4848
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 3786
WYBORY I REFERENDA, SPISY 44305
Wybory samorządowe 2335
2018 32516
2018 Informacje z PKW 2250
2017 12849
Wybory do Sejmu i Senatu RP 19269
Referenda 19178
Wybory prezydenckie 27939
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1690
Wybory ławników 16125
Wybory ławników 2019 1714
Wybory ławników 2015 591
Wybory sołtysów i rad sołeckich 20019
Informacja o rejestrze wyborców 5346
Wybory do Parlamentu Europejskiego 11245
Powszechny Spis Rolny 2020 208
Nabór 508
Spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku 93
Nabór 440
Informacje 58
Deklaracja dostępności 755
Raport o stanie zapewniania dostępności 58

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3944226
Redakcja biuletynu 13873
Mapa serwisu 10449
Statystyki 10664
Kanały RSS 8755
Kontakt 119003